Terug naar webstek


De stichting Nederlands
In Nederland voltrekt zich stilletjes een taalrevolutie: als voertaal wordt het Nederlands steeds vaker vervangen door het Engels, zowel op universiteiten, steeds vaker bij middelbare scholen en ook in het basisonderwijs, bij bedrijven en elders in de samenleving. Hierdoor kun je op steeds minder plekken met het Nederlands uit de voeten en dat is verkeerd. Onze doelstelling is daarom de onttakeling van het Nederlands tegen te gaan. Ook proberen wij waar gewenst onvertaald Engels te vernederlandsen.

De stichting Nederlands vindt haar oorsprong in 1998. Mensen die opmerkzaam waren op de toenemende Engelse gekte richtten na een oproep in het blad Onze Taal de werkgroep Anglowaan op. Uit deze werkgroep ontstond ook de Woordenlijst Onnodig Engels, een groep positief ingestelde taalliefhebbers die Nederlandse alternatieven wilde aanreiken voor de stortvloed van Engelse woorden. De informele kring rond Anglowaan heeft zich gaandeweg geprofessionaliseerd en is op 30 april 1999 opgegaan in de Stichting Natuurlijk Nederlands; inmiddels stichting Nederlands geheten.

Organisatie

Het bestuur:
Jan Roukens (voorzitter)
(vacant) (secretaris)
(vacant) (penningmeester)

De schrijfgroep:
Elke maand kiest de schrijfgroep een MaandLof en een MaandSof en prijst resp. laat de winnaar via e-post. Uit die MaandLofs en MaandSofs kiezen de bezoekers van de webstek de winnaar van de Lofprijs en van de Sofprijs der Nederlandse Taal. De schrijfgroep wordt gecoördineerd door:
Arno Schrauwers

De redactie van de woordenlijst:
Paul Uljé (coördinator woordontwerpers)
Jenö Sebök (naslagwerk)
Dick van Zijderveld

In november 2009 is bij Bert Bakker het boekje Funshoppen in het Nederlands...; woordenlijst onnodig Engels verschenen. Het boekje is in papieren vorm alleen nog te bestellen bij de stichting Nederlands. Er wordt op het ogenblik gewerkt aan een nieuwe versie van Funshoppen.

Bank:
Stichting Nederlands
NL50INGB0008208521

Contact via e-post: Het bestuur van sN
of de webbaas voor fouten op de stek