Tagarchief: Lodewijk Asscher

Nederland is gek geworden

Taalverdringing in woord en beeld in Liburg
Taalverdringing in woord en beeld in Limburg

Het lijkt er op of Nederland met de grootst mogelijk spoed van het Nederlands af wil. Niemand zegt dat met zoveel woorden, maar binnen korte tijd komt Asscher met het idee om buitenschoolse opvang verreweg te verengelsen, de commissie-Schnabel om kleuters al lastig te vallen met Engels en stemt de Eerste Kamer met het wetsvoorstel in om het Nederlandse basisonderwijs te vertweetaligen. Dat lijkt op een gecoördineerde actie of op een aanval van totale gekte. Niemand vraagt zich af, behalve Arda Gerkens (SP) in de Eerste Kamer, welk probleem er met het verengelsen van het basisonderwijs wordt opgelost. In de Eerste Kamer maakten de senatoren zich vooral druk om de kwaliteit van het Engels van de onderwijzers. Wat er met het Nederlands gebeurt zal ze waarschijnlijk koud aan de kont roesten.
Opmerkelijk is dat in de Senaat enkele partijen voor het wetsvoorstel van Sandertje Dekker hebben gestemd, die in het verleden hebben gepleit voor het Nederlands als voertaal in het Nederlands onderwijs, zoals de ChristenUnie en het CDA.  De ChristenUnie heeft ooit de Lofprijs der Nederlandse taal gehad voor haar voorstel de positie van het Nederlands in de grondwet te verankeren. Van het SGP zou je ook verwachten dat die de verengelsing van het (basis)onderwijs zouden verwerpen, maar die (principiële) partij is op dat vlak heel wat minder principieel.
Het vreemde is dat bij al die anglodrammerij nauwelijks argumenten worden aangevoerd en dat allerlei mensen en instanties blij uitroepen dat het eindelijk zo ver is zoals de steeds verder afglijdende Paul Rosenmöller, ooit gevierd fractieleider van GroenLinks. Ik vrees voor hem dat hij aan het verkindsen is en alleen nog vanwege familiebanden aan het werk gehouden wordt (nu als voorzitter van de PO-Raad). Het lijkt wel of (een belangrijk deel van) Nederland gek geworden is. Welk land teistert zijn taal zo als Nederland?

Het kan het kabinet niet snel genoeg gaan

Tweetalige kinderopvang
We werken in Nederland hard aan het marginaliseren van het Nederlands

Het wordt op korte termijn mogelijk om meertalige buitenschoolse opvang (bso) aan te bieden, zo lees ik bij Kassa van de Vara. Kinderen van vier tot en met twaalf jaar krijgen dan opvang aangeboden in het Engels, Frans of Duits. Dat heeft minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) maandag aan de Tweede Kamer geschreven. Het lijkt er op alsof het huidige kabinet staat te trappelen om van het Nederlands af te komen. Asscher gebruikt geen argumenten voor zijn opmerkelijke besluit. Hij zou aansluiting zoeken bij de ontwikkelingen in het basisonderwijs waar het mogelijk wordt om een deel van de lessen in het Engels, Frans of Duits te geven, schrijft Kassa braaf. Vergeet dat Frans en Duits. Het wordt Engels. Sandertje Dekker heeft al geen argumenten en Asscher sluit zich daar gewoon bij aan. Dat bespaart deze koene bewindsman een verdere onderbouwing. De Tweede Kamer was, volgens het AD, al erg geestdriftig over de voorstellen van Sandertje om het basisonderwijs te vertweetaligen, dus die zal niet moeilijk doen. O nee, ik zie het al: het gaat om een algemene maatregel van bestuur. Daar komt de Kamer niet eens aan te pas. Begin volgend jaar kunnen de buitenschoolsen al in het Engels toegesproken worden. De eis is dat er één beroepskracht is die Nederlands spreekt en één die Engels (of Duits of Frans) als moedertaal heeft. Vervolgens wordt nauwlettend bekeken of kinderen minder goed Nederlands gaan praten omdat ze een tweede taal leren.Op kinderopvangtotaal.nl wordt nog het knoertharde argument aangevoerd dat kinderen die na hun 12de een taal leren nooit meer van hun verderfelijke accent af komen. Gruwelijk. Natuurlijk spreken alle Engelstaligen accentloos. Meertalige opvang in Amsterdam zette onze koene held aan het denken. Stel je voor dat die westerse allochtonen Nederlands zouden leren? Ben je belazerd. En ondertussen wordt het Nederlands steeds verder onder het tapijt geschoffeld. Wat is er toch met die Hollanders? Dom volk.

Bron: Kassa, kinderopvangtotaal.nl