Tagarchief: D66

Kamer stemt enthousiast in met Engels op basisschool

Engels basisschool nrc
NRC Handelsblad 25 maart 2015

“De Tweede Kamer is enthousiast over een wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt, bleek vandaag tijdens een debat hierover. De SP is kritisch en de PVV is tegen.” Dat staat er in het Algemeen Dagblad. De Kamer zet kennelijk met genoegen het Nederlands bij het grofvuil. Niet meteen de hele zooi, maar eerst de ergste rommel. Alleen de Socialistische Partij was kritisch terwijl de PVV tegen is. Waar is de ChristenUnie gebleven en het CDA? Onder Balkenende werd, vooral door toedoen van de ChristenUnie, besloten de positie van het Nederlands in de grondwet te verankeren. De ChristenUnie heeft dat nog steeds in haar partijprogramma staan. In Het 2011 stelde het CDA bij monde van Jack Biskop  dat opleidingen in Nederland in principe Nederlandstalig moeten zijn, tenzij er goede redenen zijn om daarvan af te wijken. Het is nu te gewoon om in het Engels les te geven, stelde die CDA-er. Hij zit niet meer in de Kamer, maar was hij dan het CDA? De PvdA is natuurlijk al langer de weg kwijt.

De (mijn) grote vraag is welk probleem de Kamer en Sandertje Dekker denken te gaan oplossen met het in een vreemde taal tegen basisschoolleerlingen aanpraten. Ze leren zo lekker makkelijk een tweede taal, wordt dan altijd gezegd, maar waarom is die tweede taal dan vrijwel altijd Engels? Dat is nu precies de taal die geen enkele moeite heeft zich tot in de diepste poriën van de Nederlandse samenleving door te dringen. Is het Engels van de gemiddelde Nederlander zo bedroevend? Daar geloof ik niks van. En wat gebeurt er met het Nederlands?  De verengelsing van het basisonderwijs is een forse stap in de richting van de verdringing van het Nederlands. Beseffen die domme, geestdriftige Kamerleden dat niet of is dat hun uiteindelijke doel? Als dat zo is, dan moeten ze daar dan maar voor uit komen, maar zelfs D66, met haar doldrieste 50% voor vreemde talen (lees: Engels) op de basisschool, zegt dat niet. Die komt met totaal ongefundeerde argumenten aan als de gefnuikte internationale carrièrekansen. Over de voorheen grote taalachterstand van kinderen in het basisonderwijs in, vooral, de grote steden wordt ook al niet meer gesproken. Niet belangrijk zeker of is die ineens verdwenen? En het slechte Nederlands van de studenten is binnenkort geen probleem meer. Dat wordt op de universiteit al bijna niet meer gebruikt.

Als je de voors en tegens bekijkt dan is het eigenlijk te zot dat zo’n voorstel voor vertweetaliging van het basisonderwijs zelfs maar wordt bekeken. Zonder enige noodzaak en nut en slecht voor het Nederlands, zou je zeggen, maar nee, de Kamer nam het voorstel van Sandertje Dekker niet alleen in behandeling, maar keurde het voorstel nog  ‘geestdriftig goed’ ook. Ik mag hopen dat het voorstel nog langs de Eerste Kamer moet. Er is de laatste veel kritiek op de Eerste Kamer. Die wordt zelfs met opheffing bedreigd, maar als ik naar de Tweede Kamer kijk zie ik vooral incompetentie en wijsheden achteraf. ZIjn al die parlementaire enquêtes geen bewijs dat dat vertegenwoordigende lichaam zijn werk niet goed doet?

 

Amsterdam waagt zich aan gevaarlijk experiment

 

Jan Paternotte
Jan Paternotte heeft nauwelijks argumenten…

Zoals al eerder gezegd lijkt het er op dat Jan Paternotte (D66) na de grote overwinning van zijn partij vorig jaar maart in Amsterdam na jaren drammen zijn, waarschijnlijk, zin krijgt: het Amsterdamse basisonderwijs wordt tweetalig. Dat alles op basis van een flinterdun non-argument, dat bovendien nog eens maar voor een deel van de Amsterdamse basisschoolleerlingen iets zal opleveren zo ooit (Paternotte komt niet met bewijzen of cijfers, die heeft ie waarschijnlijk ook niet). Hoe het er uit gaat zien is nog niet duidelijk. Mevrouw Hamers van de gemeente, die antwoord gaf op de vraag van de stichting naar het waarom van de positieve reactie van het nieuwe gemeentebestuur op het voorstel van Paternotte en Toonk, geeft daar weinig klaarheid over. Ze stelt dat onderzoek zou hebben uitgewezen dat tweetalig onderwijs niet slecht is voor het Nederlands, maar ze vertelt er niet bij welk onderzoek. Ik heb haar daarom nog maar weer eens een briefje gestuurd (met een cc naar Eberhard van der Laan, die arme burgemeester):

“Beste mevrouw Hamers,

Ik ben erg benieuwd naar het onderzoek waarnaar U verwijst waaruit zou blijken dat het Nederlands en de leerlingen met taalachterstand niet te lijden hebben van tweetalig onderwijs. Ik ken dat onderzoek niet. Het komt mij voor dat voor de toekomst van een paar basisschoolleerlingen die mogelijk ooit een internationale (lees Engelstalige) toekomst in het vizier zullen krijgen, een gevaarlijk taalexperiment op touw wordt gezet. Bovendien daag ik U uit me bewijs te leveren dat nu ex-basisschoolleerlingen die carrièrekansen mislopen door hun gebrekkige kennis van het Engels. De argumentatie van de weigering vorig jaar van b&w leek me een stuk steviger dan die van het huidige standpunt van b&w ten aanzien van tweetalig basisonderwijs. Uw antwoord stelt me diep teleur.”
Ik denk dat ik de reactie als ken: Geen