Tagarchief: buitenschoolse opvang

Het kan het kabinet niet snel genoeg gaan

Tweetalige kinderopvang
We werken in Nederland hard aan het marginaliseren van het Nederlands

Het wordt op korte termijn mogelijk om meertalige buitenschoolse opvang (bso) aan te bieden, zo lees ik bij Kassa van de Vara. Kinderen van vier tot en met twaalf jaar krijgen dan opvang aangeboden in het Engels, Frans of Duits. Dat heeft minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) maandag aan de Tweede Kamer geschreven. Het lijkt er op alsof het huidige kabinet staat te trappelen om van het Nederlands af te komen. Asscher gebruikt geen argumenten voor zijn opmerkelijke besluit. Hij zou aansluiting zoeken bij de ontwikkelingen in het basisonderwijs waar het mogelijk wordt om een deel van de lessen in het Engels, Frans of Duits te geven, schrijft Kassa braaf. Vergeet dat Frans en Duits. Het wordt Engels. Sandertje Dekker heeft al geen argumenten en Asscher sluit zich daar gewoon bij aan. Dat bespaart deze koene bewindsman een verdere onderbouwing. De Tweede Kamer was, volgens het AD, al erg geestdriftig over de voorstellen van Sandertje om het basisonderwijs te vertweetaligen, dus die zal niet moeilijk doen. O nee, ik zie het al: het gaat om een algemene maatregel van bestuur. Daar komt de Kamer niet eens aan te pas. Begin volgend jaar kunnen de buitenschoolsen al in het Engels toegesproken worden. De eis is dat er één beroepskracht is die Nederlands spreekt en één die Engels (of Duits of Frans) als moedertaal heeft. Vervolgens wordt nauwlettend bekeken of kinderen minder goed Nederlands gaan praten omdat ze een tweede taal leren.Op kinderopvangtotaal.nl wordt nog het knoertharde argument aangevoerd dat kinderen die na hun 12de een taal leren nooit meer van hun verderfelijke accent af komen. Gruwelijk. Natuurlijk spreken alle Engelstaligen accentloos. Meertalige opvang in Amsterdam zette onze koene held aan het denken. Stel je voor dat die westerse allochtonen Nederlands zouden leren? Ben je belazerd. En ondertussen wordt het Nederlands steeds verder onder het tapijt geschoffeld. Wat is er toch met die Hollanders? Dom volk.

Bron: Kassa, kinderopvangtotaal.nl