Tagarchief: brief.

Brief aan NRC-redactie over tweetalig basisonderwijs

Beste redactie,

Afgelopen vrijdag stond er in de Amsterdam-bijlage een stukje van Daan Borrel over de plannen van het Amsterdamse gemeentebestuur om het Amsterdamse basisonderwijs verregaand te ‘vertweetaligen’. Eerder had het gemeentebestuur dat idee van meneer Paternotte van D66 van de hand gewezen met als argument dat Amsterdam zou inzetten op het wegwerken van de taalachterstand bij basisschoolleerlingen, een volgens het gemeentebestuur veel nijpender thema dan de toekomstige internationale carrièremogelijkheden van de Amsterdamse basisschoolleerlingen. Inmiddels zit D66 van meneer Paternotte in het gemeentebestuur en jawel hoor: het gemeentebestuur wil haast maken met het vertweetaligen van het Amsterdamse basisonderwijs, met verwijzing naar die internationale carrièrekansen. Kennelijk is de leerachterstand van de basisschoolleerlingen in Amsterdam verdwenen of niet belangrijk meer.
Voor zo’n drastische maatregel worden slechts die mogelijke carrièrekansen aangevoerd. Meneer Paternotte en zijn kompaan in het kwaad Werner Toonk (VVD) maken op geen enkele wijze duidelijk dat die carrièrekansen nu ernstig belemmerd worden door de slechte beheersing van het Engels (want daar gaat het natuurlijk om). Tweetalig onderwijs zou ook helemaal niet slecht zijn voor het Nederlands, zou onderzoek uit Groningen hebben geleerd. Welk onderzoek vertelt Borrel niet. Ik ken uit Groningen maar een onderzoekje (van C. de Bot) en dat is tamelijk krakkemikkig. Het hele verhaal komt er eigenlijk op neer dat, mochten de plannen doorgaan, de positie van het Nederlands door meneer Paternotte en zijn ‘medestrijders’ sterk wordt ondermijnd, zonder dat daarvoor deugdelijke argumenten worden aangevoerd. Het vervelende is dat meneer Borrel klakkeloos in die redenering meegaat. Zonder aanhalingstekens beweert hij dat het Engels leren minstens zo belangrijk is als het Nederlands. René Appel, bekend thrillerschrijver en voormalig hoogleraar taalverwerving, zei het al eerder: voorstanders van tweetalig onderwijs hebben geen enkel argument. En NRC Handelsblad faciliteert die hersenloosheid, zou ik daar aan willen toevoegen.

(De brief is niet geplaatst en er kon zelfs geen inhoudelijk reactie van af.  Ik moet toegeven dat de kreet anders was: voorstanders tweetalig onderwijs gaan nooit in op argumenten.)