Tweetaligen herstellen sneller van beroerte

Tweetalig leren
Meertalig klasje (?)

Tweetalige mensen zouden sneller van een beroerte herstellen dan eentaligen, zo staat er in de Telegraph te lezen. Die Britse krant baseert zich daarbij op onderzoek van Thomas Bak van de universiteit van Edinburgh. Bak zou een aantal jaren geleden al hebben ontdekt dat tweetaligen vijf jaar later gaan dementeren dan eentaligen (áls ze dementeren, neem ik aan). Lees verder Tweetaligen herstellen sneller van beroerte

Nederland is gek geworden

Taalverdringing in woord en beeld in Liburg
Taalverdringing in woord en beeld in Limburg

Het lijkt er op of Nederland met de grootst mogelijk spoed van het Nederlands af wil. Niemand zegt dat met zoveel woorden, maar binnen korte tijd komt Asscher met het idee om buitenschoolse opvang verreweg te verengelsen, de commissie-Schnabel om kleuters al lastig te vallen met Engels en stemt de Eerste Kamer met het wetsvoorstel in om het Nederlandse basisonderwijs te vertweetaligen. Dat lijkt op een gecoördineerde actie of op een aanval van totale gekte. Niemand vraagt zich af, behalve Arda Gerkens (SP) in de Eerste Kamer, welk probleem er met het verengelsen van het basisonderwijs wordt opgelost. In de Eerste Kamer maakten de senatoren zich vooral druk om de kwaliteit van het Engels van de onderwijzers. Wat er met het Nederlands gebeurt zal ze waarschijnlijk koud aan de kont roesten.
Opmerkelijk is dat in de Senaat enkele partijen voor het wetsvoorstel van Sandertje Dekker hebben gestemd, die in het verleden hebben gepleit voor het Nederlands als voertaal in het Nederlands onderwijs, zoals de ChristenUnie en het CDA.  De ChristenUnie heeft ooit de Lofprijs der Nederlandse taal gehad voor haar voorstel de positie van het Nederlands in de grondwet te verankeren. Van het SGP zou je ook verwachten dat die de verengelsing van het (basis)onderwijs zouden verwerpen, maar die (principiële) partij is op dat vlak heel wat minder principieel.
Het vreemde is dat bij al die anglodrammerij nauwelijks argumenten worden aangevoerd en dat allerlei mensen en instanties blij uitroepen dat het eindelijk zo ver is zoals de steeds verder afglijdende Paul Rosenmöller, ooit gevierd fractieleider van GroenLinks. Ik vrees voor hem dat hij aan het verkindsen is en alleen nog vanwege familiebanden aan het werk gehouden wordt (nu als voorzitter van de PO-Raad). Het lijkt wel of (een belangrijk deel van) Nederland gek geworden is. Welk land teistert zijn taal zo als Nederland?

Geen Engels op helft Nederlands basisscholen

Basisschool; kinderen aan het werkOp de helft van de Nederlandse basisscholen wordt geen vreemde taal onderwezen, blijkt uit een artikel in de gratis krant Metro. Die vindt dat schandalig, want, zo schrijft het blad, ‘we’ lopen achter bij de rest van Europa. Opmerkelijk is dat Metro kennelijk niet in de gaten heeft dat het Verenigd Koninkrijk geheel buiten de competitie blijft of waarschijnlijker is het dat het blad het logisch vindt dat het VK niet in de lijst is opgenomen: daar spreken ze al Engels, dus hoeven ze het niet te leren. Lees verder Geen Engels op helft Nederlands basisscholen

Het kan het kabinet niet snel genoeg gaan

Tweetalige kinderopvang
We werken in Nederland hard aan het marginaliseren van het Nederlands

Het wordt op korte termijn mogelijk om meertalige buitenschoolse opvang (bso) aan te bieden, zo lees ik bij Kassa van de Vara. Kinderen van vier tot en met twaalf jaar krijgen dan opvang aangeboden in het Engels, Frans of Duits. Dat heeft minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) maandag aan de Tweede Kamer geschreven. Het lijkt er op alsof het huidige kabinet staat te trappelen om van het Nederlands af te komen. Asscher gebruikt geen argumenten voor zijn opmerkelijke besluit. Hij zou aansluiting zoeken bij de ontwikkelingen in het basisonderwijs waar het mogelijk wordt om een deel van de lessen in het Engels, Frans of Duits te geven, schrijft Kassa braaf. Vergeet dat Frans en Duits. Het wordt Engels. Sandertje Dekker heeft al geen argumenten en Asscher sluit zich daar gewoon bij aan. Dat bespaart deze koene bewindsman een verdere onderbouwing. De Tweede Kamer was, volgens het AD, al erg geestdriftig over de voorstellen van Sandertje om het basisonderwijs te vertweetaligen, dus die zal niet moeilijk doen. O nee, ik zie het al: het gaat om een algemene maatregel van bestuur. Daar komt de Kamer niet eens aan te pas. Begin volgend jaar kunnen de buitenschoolsen al in het Engels toegesproken worden. De eis is dat er één beroepskracht is die Nederlands spreekt en één die Engels (of Duits of Frans) als moedertaal heeft. Vervolgens wordt nauwlettend bekeken of kinderen minder goed Nederlands gaan praten omdat ze een tweede taal leren.Op kinderopvangtotaal.nl wordt nog het knoertharde argument aangevoerd dat kinderen die na hun 12de een taal leren nooit meer van hun verderfelijke accent af komen. Gruwelijk. Natuurlijk spreken alle Engelstaligen accentloos. Meertalige opvang in Amsterdam zette onze koene held aan het denken. Stel je voor dat die westerse allochtonen Nederlands zouden leren? Ben je belazerd. En ondertussen wordt het Nederlands steeds verder onder het tapijt geschoffeld. Wat is er toch met die Hollanders? Dom volk.

Bron: Kassa, kinderopvangtotaal.nl

Tweetaligheid zou nu weer gunstig zijn

TweetaligheidDe bevindingen zijn duidelijk zeggen ze bij de Rijksuniversiteit van Gent: tweetaligheid brengt verschillende cognitieve voordelen met zich mee. In een langlopend onderzoek werden de intellectuele vaardigheden van eentalige kleuters vergeleken met die van kleuters in tweetalig immersieonderwijs. Er zijn ook studies die beweren dat tweetaligheid weinig tot geen positieve effecten heeft. Het lijkt welles tegen nietes.  Lees verder Tweetaligheid zou nu weer gunstig zijn

Een knappe juf

Het zal wel aan mij liggen als ik bijgaand artikeltje van de Taalunie krijg toegestuurd dan vraag ik me af wat die organisatie daarmee wil zeggen. Dat het niet slecht is voor het Nederlands dat kleuters ook Engels met de paplepel krijgen ingegoten? Op basis waarvan wordt dat gezegd? Op basis van wat juf Jacqueline Meerding zegt? En dat zegt ze na een half jaar ervaring. Ik vind het knap van de juf.
Hoe je het wendt of keert: tweetalig Engels/Nederlands onderwijs is een nederlaag voor het Nederlands, een marginalisering van de eigen taal. Heel krampachtig komen voorstanders altijd weer met de nog steeds onbewezen voordelen van tweetalig onderwijs aan dragen. Op de vraag welk probleem je met tweetalig onderwijs oplost gaat geen voorstander ooit in. Het zou natuurlijk ook een 1 aprilgrap kunnen zijn….

‘Nederlandse taalontwikkeling kleuters net zo goed in tweetalig onderwijs’

01/04/2015

Dit schooljaar mochten twaalf basisscholen experimenteren met volledig tweetalig onderwijs. De Haagsche Schoolvereeniging zegt tevreden te zijn over de eerste resultaten van deze proef. Sinds een half jaar krijgen de kleuters les in het Nederlands en Engels. Volgens de leerkrachten pikken de kinderen de Engelse taal snel op en gaat dit niet ten koste van hun Nederlands. Dit meldt Omroep West.

Lees meer op Nationale Onderwijsgids

Kamer stemt enthousiast in met Engels op basisschool

Engels basisschool nrc
NRC Handelsblad 25 maart 2015

“De Tweede Kamer is enthousiast over een wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt, bleek vandaag tijdens een debat hierover. De SP is kritisch en de PVV is tegen.” Dat staat er in het Algemeen Dagblad. De Kamer zet kennelijk met genoegen het Nederlands bij het grofvuil. Niet meteen de hele zooi, maar eerst de ergste rommel. Alleen de Socialistische Partij was kritisch terwijl de PVV tegen is. Waar is de ChristenUnie gebleven en het CDA? Onder Balkenende werd, vooral door toedoen van de ChristenUnie, besloten de positie van het Nederlands in de grondwet te verankeren. De ChristenUnie heeft dat nog steeds in haar partijprogramma staan. In Het 2011 stelde het CDA bij monde van Jack Biskop  dat opleidingen in Nederland in principe Nederlandstalig moeten zijn, tenzij er goede redenen zijn om daarvan af te wijken. Het is nu te gewoon om in het Engels les te geven, stelde die CDA-er. Hij zit niet meer in de Kamer, maar was hij dan het CDA? De PvdA is natuurlijk al langer de weg kwijt.

De (mijn) grote vraag is welk probleem de Kamer en Sandertje Dekker denken te gaan oplossen met het in een vreemde taal tegen basisschoolleerlingen aanpraten. Ze leren zo lekker makkelijk een tweede taal, wordt dan altijd gezegd, maar waarom is die tweede taal dan vrijwel altijd Engels? Dat is nu precies de taal die geen enkele moeite heeft zich tot in de diepste poriën van de Nederlandse samenleving door te dringen. Is het Engels van de gemiddelde Nederlander zo bedroevend? Daar geloof ik niks van. En wat gebeurt er met het Nederlands?  De verengelsing van het basisonderwijs is een forse stap in de richting van de verdringing van het Nederlands. Beseffen die domme, geestdriftige Kamerleden dat niet of is dat hun uiteindelijke doel? Als dat zo is, dan moeten ze daar dan maar voor uit komen, maar zelfs D66, met haar doldrieste 50% voor vreemde talen (lees: Engels) op de basisschool, zegt dat niet. Die komt met totaal ongefundeerde argumenten aan als de gefnuikte internationale carrièrekansen. Over de voorheen grote taalachterstand van kinderen in het basisonderwijs in, vooral, de grote steden wordt ook al niet meer gesproken. Niet belangrijk zeker of is die ineens verdwenen? En het slechte Nederlands van de studenten is binnenkort geen probleem meer. Dat wordt op de universiteit al bijna niet meer gebruikt.

Als je de voors en tegens bekijkt dan is het eigenlijk te zot dat zo’n voorstel voor vertweetaliging van het basisonderwijs zelfs maar wordt bekeken. Zonder enige noodzaak en nut en slecht voor het Nederlands, zou je zeggen, maar nee, de Kamer nam het voorstel van Sandertje Dekker niet alleen in behandeling, maar keurde het voorstel nog  ‘geestdriftig goed’ ook. Ik mag hopen dat het voorstel nog langs de Eerste Kamer moet. Er is de laatste veel kritiek op de Eerste Kamer. Die wordt zelfs met opheffing bedreigd, maar als ik naar de Tweede Kamer kijk zie ik vooral incompetentie en wijsheden achteraf. ZIjn al die parlementaire enquêtes geen bewijs dat dat vertegenwoordigende lichaam zijn werk niet goed doet?

 

Van der Laan spreekt Engels tegen UvA-studenten

Eindelijk laten de studenten weer eens van zich horen. Een ingeslapen zooitje was het, makke schapen die zich door de universiteit lieten rossen, in het voorbijgaan nog toegesproken in het Engels ook. Tot voor kort (dat makke dan). De geesteswetenschappers  kwamen in opstand tegen het funeste beleid van het bestuur van de Amsterdamse UvA. Dat is al jaren desastreus, maar daar heb ik het nu even niet over. De studenten bezetten het Bungehuis, een, materieel, onderdeel van de faculteit. Ze waren tegen de krimpplannen en wilden inspraak (hou ouderwets klinkt dat nu). De spandoeken aan de gevel waren in het Engels gesteld.Bezetting Bungehuis (AT5)

De studenten werden door de politie uit het Bungehuis gegooid, dat, geloof ik, een hotel gaat worden, en vervolgens bezetten de studenten het Maagdenhuis. Dat kennen we nog uit 1969. De maatschappij gistte toen.

Er verscheen daar wat meer Nederlands, compleet met taal- en spelfouten, in de openbare uitingen, maar toen burgemeester Eberhard van der Laan, compleet met ooglap, de studenten ging toespreken deed hij dat in het Engels. Ik heb hem gevraagd wat zijn overwegingen zijn geweest om dat te doen. In 1969 spraken studenten nog fervent Nederlands. Er zouden internationale studenten aanwezig zijn geweest en Van der Laan, die optrad als spontane bemiddelaar, wilde dat iedereen hem zou begrijpen. Hij hoopt dat ik daar begrip voor heb.

Nee, burgemeester, geen enkel. Moeten we mensen faciliteren die weigeren de landstaal te leren? Bijstandstrekkers van buitenlandse origine kan op die gronden de bijstand ontzegd worden. Mogen we niet van die buitenlandse studenten verlangen, die hier toch ook een tijdje bivakeren, dat ze zich de landstaal eigen maken? Zo marginaliseer je je eigen taal en maak je jezelf belachelijk. Veel Nederlanders lijken zich steeds vaker als een soort negentiende-eeuwse inboorlingen te gaan gedragen, die in het openbaar graag de taal van de koloniale bezetter bezigen, met dat verschil dat die koloniale bezetter er nu helemaal niet is. Er is wel een ‘spraakmakende’ groep Nederlanders die als zodanig fungeert, als koloniale bezetter,  die ruim vertegenwoordigd lijkt in onderwijs- en overheidskringen en die zo gauw mogelijk van het Nederlands lijkt af te willen.  Arm Nederlands.

Amsterdam waagt zich aan gevaarlijk experiment

 

Jan Paternotte
Jan Paternotte heeft nauwelijks argumenten…

Zoals al eerder gezegd lijkt het er op dat Jan Paternotte (D66) na de grote overwinning van zijn partij vorig jaar maart in Amsterdam na jaren drammen zijn, waarschijnlijk, zin krijgt: het Amsterdamse basisonderwijs wordt tweetalig. Dat alles op basis van een flinterdun non-argument, dat bovendien nog eens maar voor een deel van de Amsterdamse basisschoolleerlingen iets zal opleveren zo ooit (Paternotte komt niet met bewijzen of cijfers, die heeft ie waarschijnlijk ook niet). Hoe het er uit gaat zien is nog niet duidelijk. Mevrouw Hamers van de gemeente, die antwoord gaf op de vraag van de stichting naar het waarom van de positieve reactie van het nieuwe gemeentebestuur op het voorstel van Paternotte en Toonk, geeft daar weinig klaarheid over. Ze stelt dat onderzoek zou hebben uitgewezen dat tweetalig onderwijs niet slecht is voor het Nederlands, maar ze vertelt er niet bij welk onderzoek. Ik heb haar daarom nog maar weer eens een briefje gestuurd (met een cc naar Eberhard van der Laan, die arme burgemeester):

“Beste mevrouw Hamers,

Ik ben erg benieuwd naar het onderzoek waarnaar U verwijst waaruit zou blijken dat het Nederlands en de leerlingen met taalachterstand niet te lijden hebben van tweetalig onderwijs. Ik ken dat onderzoek niet. Het komt mij voor dat voor de toekomst van een paar basisschoolleerlingen die mogelijk ooit een internationale (lees Engelstalige) toekomst in het vizier zullen krijgen, een gevaarlijk taalexperiment op touw wordt gezet. Bovendien daag ik U uit me bewijs te leveren dat nu ex-basisschoolleerlingen die carrièrekansen mislopen door hun gebrekkige kennis van het Engels. De argumentatie van de weigering vorig jaar van b&w leek me een stuk steviger dan die van het huidige standpunt van b&w ten aanzien van tweetalig basisonderwijs. Uw antwoord stelt me diep teleur.”
Ik denk dat ik de reactie als ken: Geen


	

Brief aan NRC-redactie over tweetalig basisonderwijs

Beste redactie,

Afgelopen vrijdag stond er in de Amsterdam-bijlage een stukje van Daan Borrel over de plannen van het Amsterdamse gemeentebestuur om het Amsterdamse basisonderwijs verregaand te ‘vertweetaligen’. Eerder had het gemeentebestuur dat idee van meneer Paternotte van D66 van de hand gewezen met als argument dat Amsterdam zou inzetten op het wegwerken van de taalachterstand bij basisschoolleerlingen, een volgens het gemeentebestuur veel nijpender thema dan de toekomstige internationale carrièremogelijkheden van de Amsterdamse basisschoolleerlingen. Inmiddels zit D66 van meneer Paternotte in het gemeentebestuur en jawel hoor: het gemeentebestuur wil haast maken met het vertweetaligen van het Amsterdamse basisonderwijs, met verwijzing naar die internationale carrièrekansen. Kennelijk is de leerachterstand van de basisschoolleerlingen in Amsterdam verdwenen of niet belangrijk meer.
Voor zo’n drastische maatregel worden slechts die mogelijke carrièrekansen aangevoerd. Meneer Paternotte en zijn kompaan in het kwaad Werner Toonk (VVD) maken op geen enkele wijze duidelijk dat die carrièrekansen nu ernstig belemmerd worden door de slechte beheersing van het Engels (want daar gaat het natuurlijk om). Tweetalig onderwijs zou ook helemaal niet slecht zijn voor het Nederlands, zou onderzoek uit Groningen hebben geleerd. Welk onderzoek vertelt Borrel niet. Ik ken uit Groningen maar een onderzoekje (van C. de Bot) en dat is tamelijk krakkemikkig. Het hele verhaal komt er eigenlijk op neer dat, mochten de plannen doorgaan, de positie van het Nederlands door meneer Paternotte en zijn ‘medestrijders’ sterk wordt ondermijnd, zonder dat daarvoor deugdelijke argumenten worden aangevoerd. Het vervelende is dat meneer Borrel klakkeloos in die redenering meegaat. Zonder aanhalingstekens beweert hij dat het Engels leren minstens zo belangrijk is als het Nederlands. René Appel, bekend thrillerschrijver en voormalig hoogleraar taalverwerving, zei het al eerder: voorstanders van tweetalig onderwijs hebben geen enkel argument. En NRC Handelsblad faciliteert die hersenloosheid, zou ik daar aan willen toevoegen.

(De brief is niet geplaatst en er kon zelfs geen inhoudelijk reactie van af.  Ik moet toegeven dat de kreet anders was: voorstanders tweetalig onderwijs gaan nooit in op argumenten.)