Categorie archief: tertiair onderwijs

Wat doen de Taalunie en Nuffic op één kussen?

http://weekvanhetnederlands.orgOp maandag 26 september (13.00 – 15. 00 uur) in Brussel en op vrijdag 30 september (12.30-14.30 uur) zijn er taaldebatten. Die worden georganiseerd door de Nederlandse Taalunie:  “Het ‘Taalunie Talendebat’ is een jaarlijks debat rond meertaligheid en heeft dit jaar als thema ‘meertaligheid in het onderwijs’. Mensen met interesse voor dit thema, taalliefhebbers, beleidsmedewerkers of onderwijsgevenden uit Vlaanderen, Nederland en Brussel zijn er van harte welkom! Uw mening, uw ervaring, uw taal telt.”  Die taaldebatten organiseert de Taalunie samen met de Vlaamse organisatie voor studentenuitwisseling Epos en het EP/Nuffic.
Die laatste organisatie is interessant, omdat die, met geld van de Nederlandse belastingbetaler, het Nederlandse onderwijs wil ‘internationaliseren’ (lees: verengelsen). Die organisaties gaan dan samen een rapport schrijven over meertaligheid in het Nederlandse onderwijs en de positie van het Nederlands daarbij. Dat vraagt om narigheid. Lees verder Wat doen de Taalunie en Nuffic op één kussen?

Waarom zou je nog Nederlands leren?

Terwijl er in Nederland 2,5 miljoen laaggeletterden (en laaggecijferden) zijn, mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen, de basisvaardigheden die je op de basisschool leert, denkt de Nederlandse politiek een probleem op te lossen door het basisonderwijs tweetalig te maken. De Lofprijs in 2013 ging naar b&w in Amsterdam, die weigerden de Amsterdamse basisscholen te vertweetaligen. Het wegwerken van de taalachterstand van veel basisschoolleerlingen was wel een groot probleem. Overigens ging de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan het vorig jaar ernstig in de fout door de studenten die het Amsterdamse Maagdenhuis hadden bezet in het Engels toe te spreken. Er zouden bij de bezetters ook enkele studenten bij gezeten hebben die de Nederlandse taal niet machtig zouden zijn geweest, verweerde de schuinsmarcherende burgemeester zich. Lees verder Waarom zou je nog Nederlands leren?

Van der Laan spreekt Engels tegen UvA-studenten

Eindelijk laten de studenten weer eens van zich horen. Een ingeslapen zooitje was het, makke schapen die zich door de universiteit lieten rossen, in het voorbijgaan nog toegesproken in het Engels ook. Tot voor kort (dat makke dan). De geesteswetenschappers  kwamen in opstand tegen het funeste beleid van het bestuur van de Amsterdamse UvA. Dat is al jaren desastreus, maar daar heb ik het nu even niet over. De studenten bezetten het Bungehuis, een, materieel, onderdeel van de faculteit. Ze waren tegen de krimpplannen en wilden inspraak (hou ouderwets klinkt dat nu). De spandoeken aan de gevel waren in het Engels gesteld.Bezetting Bungehuis (AT5)

De studenten werden door de politie uit het Bungehuis gegooid, dat, geloof ik, een hotel gaat worden, en vervolgens bezetten de studenten het Maagdenhuis. Dat kennen we nog uit 1969. De maatschappij gistte toen.

Er verscheen daar wat meer Nederlands, compleet met taal- en spelfouten, in de openbare uitingen, maar toen burgemeester Eberhard van der Laan, compleet met ooglap, de studenten ging toespreken deed hij dat in het Engels. Ik heb hem gevraagd wat zijn overwegingen zijn geweest om dat te doen. In 1969 spraken studenten nog fervent Nederlands. Er zouden internationale studenten aanwezig zijn geweest en Van der Laan, die optrad als spontane bemiddelaar, wilde dat iedereen hem zou begrijpen. Hij hoopt dat ik daar begrip voor heb.

Nee, burgemeester, geen enkel. Moeten we mensen faciliteren die weigeren de landstaal te leren? Bijstandstrekkers van buitenlandse origine kan op die gronden de bijstand ontzegd worden. Mogen we niet van die buitenlandse studenten verlangen, die hier toch ook een tijdje bivakeren, dat ze zich de landstaal eigen maken? Zo marginaliseer je je eigen taal en maak je jezelf belachelijk. Veel Nederlanders lijken zich steeds vaker als een soort negentiende-eeuwse inboorlingen te gaan gedragen, die in het openbaar graag de taal van de koloniale bezetter bezigen, met dat verschil dat die koloniale bezetter er nu helemaal niet is. Er is wel een ‘spraakmakende’ groep Nederlanders die als zodanig fungeert, als koloniale bezetter,  die ruim vertegenwoordigd lijkt in onderwijs- en overheidskringen en die zo gauw mogelijk van het Nederlands lijkt af te willen.  Arm Nederlands.