Categorie archief: overheid

Waarom zou je nog Nederlands leren?

Terwijl er in Nederland 2,5 miljoen laaggeletterden (en laaggecijferden) zijn, mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen, de basisvaardigheden die je op de basisschool leert, denkt de Nederlandse politiek een probleem op te lossen door het basisonderwijs tweetalig te maken. De Lofprijs in 2013 ging naar b&w in Amsterdam, die weigerden de Amsterdamse basisscholen te vertweetaligen. Het wegwerken van de taalachterstand van veel basisschoolleerlingen was wel een groot probleem. Overigens ging de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan het vorig jaar ernstig in de fout door de studenten die het Amsterdamse Maagdenhuis hadden bezet in het Engels toe te spreken. Er zouden bij de bezetters ook enkele studenten bij gezeten hebben die de Nederlandse taal niet machtig zouden zijn geweest, verweerde de schuinsmarcherende burgemeester zich. Lees verder Waarom zou je nog Nederlands leren?

Van der Laan spreekt Engels tegen UvA-studenten

Eindelijk laten de studenten weer eens van zich horen. Een ingeslapen zooitje was het, makke schapen die zich door de universiteit lieten rossen, in het voorbijgaan nog toegesproken in het Engels ook. Tot voor kort (dat makke dan). De geesteswetenschappers  kwamen in opstand tegen het funeste beleid van het bestuur van de Amsterdamse UvA. Dat is al jaren desastreus, maar daar heb ik het nu even niet over. De studenten bezetten het Bungehuis, een, materieel, onderdeel van de faculteit. Ze waren tegen de krimpplannen en wilden inspraak (hou ouderwets klinkt dat nu). De spandoeken aan de gevel waren in het Engels gesteld.Bezetting Bungehuis (AT5)

De studenten werden door de politie uit het Bungehuis gegooid, dat, geloof ik, een hotel gaat worden, en vervolgens bezetten de studenten het Maagdenhuis. Dat kennen we nog uit 1969. De maatschappij gistte toen.

Er verscheen daar wat meer Nederlands, compleet met taal- en spelfouten, in de openbare uitingen, maar toen burgemeester Eberhard van der Laan, compleet met ooglap, de studenten ging toespreken deed hij dat in het Engels. Ik heb hem gevraagd wat zijn overwegingen zijn geweest om dat te doen. In 1969 spraken studenten nog fervent Nederlands. Er zouden internationale studenten aanwezig zijn geweest en Van der Laan, die optrad als spontane bemiddelaar, wilde dat iedereen hem zou begrijpen. Hij hoopt dat ik daar begrip voor heb.

Nee, burgemeester, geen enkel. Moeten we mensen faciliteren die weigeren de landstaal te leren? Bijstandstrekkers van buitenlandse origine kan op die gronden de bijstand ontzegd worden. Mogen we niet van die buitenlandse studenten verlangen, die hier toch ook een tijdje bivakeren, dat ze zich de landstaal eigen maken? Zo marginaliseer je je eigen taal en maak je jezelf belachelijk. Veel Nederlanders lijken zich steeds vaker als een soort negentiende-eeuwse inboorlingen te gaan gedragen, die in het openbaar graag de taal van de koloniale bezetter bezigen, met dat verschil dat die koloniale bezetter er nu helemaal niet is. Er is wel een ‘spraakmakende’ groep Nederlanders die als zodanig fungeert, als koloniale bezetter,  die ruim vertegenwoordigd lijkt in onderwijs- en overheidskringen en die zo gauw mogelijk van het Nederlands lijkt af te willen.  Arm Nederlands.

Amsterdam waagt zich aan gevaarlijk experiment

 

Jan Paternotte
Jan Paternotte heeft nauwelijks argumenten…

Zoals al eerder gezegd lijkt het er op dat Jan Paternotte (D66) na de grote overwinning van zijn partij vorig jaar maart in Amsterdam na jaren drammen zijn, waarschijnlijk, zin krijgt: het Amsterdamse basisonderwijs wordt tweetalig. Dat alles op basis van een flinterdun non-argument, dat bovendien nog eens maar voor een deel van de Amsterdamse basisschoolleerlingen iets zal opleveren zo ooit (Paternotte komt niet met bewijzen of cijfers, die heeft ie waarschijnlijk ook niet). Hoe het er uit gaat zien is nog niet duidelijk. Mevrouw Hamers van de gemeente, die antwoord gaf op de vraag van de stichting naar het waarom van de positieve reactie van het nieuwe gemeentebestuur op het voorstel van Paternotte en Toonk, geeft daar weinig klaarheid over. Ze stelt dat onderzoek zou hebben uitgewezen dat tweetalig onderwijs niet slecht is voor het Nederlands, maar ze vertelt er niet bij welk onderzoek. Ik heb haar daarom nog maar weer eens een briefje gestuurd (met een cc naar Eberhard van der Laan, die arme burgemeester):

“Beste mevrouw Hamers,

Ik ben erg benieuwd naar het onderzoek waarnaar U verwijst waaruit zou blijken dat het Nederlands en de leerlingen met taalachterstand niet te lijden hebben van tweetalig onderwijs. Ik ken dat onderzoek niet. Het komt mij voor dat voor de toekomst van een paar basisschoolleerlingen die mogelijk ooit een internationale (lees Engelstalige) toekomst in het vizier zullen krijgen, een gevaarlijk taalexperiment op touw wordt gezet. Bovendien daag ik U uit me bewijs te leveren dat nu ex-basisschoolleerlingen die carrièrekansen mislopen door hun gebrekkige kennis van het Engels. De argumentatie van de weigering vorig jaar van b&w leek me een stuk steviger dan die van het huidige standpunt van b&w ten aanzien van tweetalig basisonderwijs. Uw antwoord stelt me diep teleur.”
Ik denk dat ik de reactie als ken: Geen


	

Djen Peternotte gets his zin, maybe

Jan PaternotteJan Paternotte is het mannelijke equivalent van een dom blondje: het ziet er goed uit, maar veel zit er niet in dat hoofd van hem. Waarom D66 in Amsterdam met grote overmacht de verkiezingen heeft gewonnen, is mij een groot raadsel, maar het heeft onze Jan de gelegenheid gegeven weer eens zijn eigen stokpaardje te bereiden: de verengelsing van ’s Neerlands hoofdstad. Vorig jaar liep een poging van hem spaak b&w te verleiden tot het tweetalig maken van de Amsterdamse basisscholen, maar met de verkiezingsoverwinning in maart voor zijn D66 zag hij zijn kans schoon om weer een poging te wagen. Hij schijnt een kompaan gevonden te hebben in Werner Toonk, liberalen onder elkaar. Argumenten heeft onze Jan nog steeds niet, maar dat mag de pret niet drukken. ‘Engels moet’ is voor hem argument genoeg, het leeghoofd. Nou moeten we maar hopen dat de rest van de Amsterdamse gemeenteraad zijn onbekookte plannetje zal gaan dwarsbomen, maar helemaal zeker weten doe ik het niet. Het klinkt lekker ‘modern’, tweetalig onderwijs. Handig toch? Wat er met het Nederlands gebeurt zal Jannemanneke koud aan zijn fraaie derrière roesten. Daar kan hij zijn mooie hoofdje niet over breken.