Categorie archief: kleuters

Vermogen taalverwerving blijft tot volwassenheid optimaal

Zittende basisischoolleerlingen
Dat zo vroeg mogelijk met Engels beginnen beter is voor de taalverwerving is een mythe, blijkt uit Amerikaans onderzoek.

Onderzoek onder 700 000 mensen die Engels als tweede taal leerden heeft aangetoond dat het gemak waarmee die wordt aangeleerd zeker voortduurt tot aan de volwassenheid. Lang is gedacht dat jonge kinderen makkelijker een tweede (of derde enz.) taal aanleren, maar er is nooit bepaald wanneer dat vermogen zou afnemen. Nu hebben Amerikaanse onderzoekers vastgesteld dat het ‘hersenvenster’ voor het aanleren van een vreemde taal zeker tot iemands zeventiende, achttiende jaar volledig open staat.
Lees verder Vermogen taalverwerving blijft tot volwassenheid optimaal

Vroege meertaligheid in onderwijs geen voordeel

Evy WOumans
Evy Woumans

Onderstaand een brief van een deelnemer van de sN-schrijfgroep aan Bart Schols van de VRT over de uitspraken van Evie Woumans van de universiteit van Gent. In tegenstelling tot wat zei beweert heeft vroege meertaligheid geen voordeel:

Beste Bart Schols,

In uw programma de ‘Afspraak’ van woensdag 17/2 kreeg Evie Woumans een platform om te pleiten voor het vroegtijdig aanleren van vreemde talen aan kinderen. Het is een beetje eigenaardig dat de media die mensen steeds aan bod laat komen en hun tegenstanders niet.
Toen erin ‘De Standaard’ over haar experimenten een artikel verscheen, heb ik een bericht naar haar adres aan de U-Gent gestuurd, dat toch wat vraagtekens bij haar onderzoek plaatste. Vreemd genoeg kreeg ik daarop geen antwoord. Wat Evie Woumans met veel stelligheid beweert, is in tegenspraak met de onderzoeken van Basil Bernstein, gewezen adviseur van de Unesco. Ik heb aan René Appel, gewezen hoogleraar Nederlands als tweede taal aan de universiteit Amsterdam, gevraagd of die onderzoeken nog altijd standhielden, wat hij me bevestigde.
Mocht haar theorie kloppen, dan zouden alle migranten intelligenter moeten zijn dan de doorsnee kinderen, want zij spreken thuis een andere taal (Spaans, Arabisch, Lingala, Engels) dan het Nederlands in de school. Bernstein beweerde trouwens dat alleen de slimme kinderen de hindernis van het vroegtijdig aanleren van verschillende talen baas kunnen. Abstracte begrippen zoals ‘hoop’ leert men vooral in zijn moedertaal, is zijn stelling. Hij raadde aan na 12 jaar volop op vreemde talen in te zetten.
Hun systeem zal aanslaan bij kinderen met een iq dat een stuk boven de middelmaat ligt. En och arme de kinderen die niet mee volgen. Bovendien heb ik vroeger in psychologie geleerd dat het meten van het iq van kinderen bijzonder moeilijk is. Allemaal dingen die men handig verzwijgt als men beweert dat het geen invloed op de moedertaal heeft.

Prof.Cassiman, de geneticus, zei in een radio-interview dat hij Frans nooit meer goed onder de knie kreeg, omdat het hem te vroeg werd onderwezen. Ik raad u aan om de leerkrachten te raadplegen die in Antwerpen aan kinderen les geven die thuis Frans spraken. Ze kwamen later zelfs niet verder meer dan een eenvoudig gesprek over het weer. Ik kan een resem voorbeelden aanhalen, die deze theorie ondermijnt. Denk bijv. maar aan ons koningshuis en hun Nederlands.
Zou het, omwille van de objectieve informatie, niet passend zijn dat ook iemand, die met haar stellingen niet akkoord gaat in uw programma aan het woord komt? Als men deze tegenargumenten niet kent, krijgt men een verwrongen beeld van de feiten. Ik veronderstel niet dat dit de bedoeling van uw programma is.

Bedankt en vriendelijke groeten.

Nederland is gek geworden

Taalverdringing in woord en beeld in Liburg
Taalverdringing in woord en beeld in Limburg

Het lijkt er op of Nederland met de grootst mogelijk spoed van het Nederlands af wil. Niemand zegt dat met zoveel woorden, maar binnen korte tijd komt Asscher met het idee om buitenschoolse opvang verreweg te verengelsen, de commissie-Schnabel om kleuters al lastig te vallen met Engels en stemt de Eerste Kamer met het wetsvoorstel in om het Nederlandse basisonderwijs te vertweetaligen. Dat lijkt op een gecoördineerde actie of op een aanval van totale gekte. Niemand vraagt zich af, behalve Arda Gerkens (SP) in de Eerste Kamer, welk probleem er met het verengelsen van het basisonderwijs wordt opgelost. In de Eerste Kamer maakten de senatoren zich vooral druk om de kwaliteit van het Engels van de onderwijzers. Wat er met het Nederlands gebeurt zal ze waarschijnlijk koud aan de kont roesten.
Opmerkelijk is dat in de Senaat enkele partijen voor het wetsvoorstel van Sandertje Dekker hebben gestemd, die in het verleden hebben gepleit voor het Nederlands als voertaal in het Nederlands onderwijs, zoals de ChristenUnie en het CDA.  De ChristenUnie heeft ooit de Lofprijs der Nederlandse taal gehad voor haar voorstel de positie van het Nederlands in de grondwet te verankeren. Van het SGP zou je ook verwachten dat die de verengelsing van het (basis)onderwijs zouden verwerpen, maar die (principiële) partij is op dat vlak heel wat minder principieel.
Het vreemde is dat bij al die anglodrammerij nauwelijks argumenten worden aangevoerd en dat allerlei mensen en instanties blij uitroepen dat het eindelijk zo ver is zoals de steeds verder afglijdende Paul Rosenmöller, ooit gevierd fractieleider van GroenLinks. Ik vrees voor hem dat hij aan het verkindsen is en alleen nog vanwege familiebanden aan het werk gehouden wordt (nu als voorzitter van de PO-Raad). Het lijkt wel of (een belangrijk deel van) Nederland gek geworden is. Welk land teistert zijn taal zo als Nederland?

Tweetaligheid zou nu weer gunstig zijn

TweetaligheidDe bevindingen zijn duidelijk zeggen ze bij de Rijksuniversiteit van Gent: tweetaligheid brengt verschillende cognitieve voordelen met zich mee. In een langlopend onderzoek werden de intellectuele vaardigheden van eentalige kleuters vergeleken met die van kleuters in tweetalig immersieonderwijs. Er zijn ook studies die beweren dat tweetaligheid weinig tot geen positieve effecten heeft. Het lijkt welles tegen nietes.  Lees verder Tweetaligheid zou nu weer gunstig zijn