Contactformulier
Sta je achter onze standpunten en werkzaamheden? Wil je ons financieel steunen of actief worden binnen de stichting? Vul hieronder je gegevens in en geef bij de keuzes aan wat je wilt doen/worden. Onder het formulier vind je nog wat uitleg over de verschillende mogelijkheden.

Alle velden met * zijn verplicht:
Naam*
Adres*
Postcode*
Plaats*
Netpostadres
Keuze 1*
Keuze 2
Keuze 3
Commentaar
PrikkelvraagBegunstiger worden
De makkelijkste manier om de stichting Nederlands te steunen is door begunstiger te worden. Begunstigers leveren het financiële draagvlak voor de bestrijding van alle lopende onkosten en zijn voor de levensvatbaarheid van onze stichting erg belangrijk. Wie het werk van onze stichting een warm hart toedraagt nodigen wij uit om begunstiger te worden. Dit is mogelijk vanaf &eur; 15,- per jaar. Nieuwe begunstigers die ten minste &eur; 30,- bijdragen, krijgen de nieuwe uitgave van Op-en-Top Nederlands er bij. De lijst is ook te bestellen bij sN of via Op-en-Top Nederlands en kost, inclusief verzending, &eur; 19,95. Ons banknummer is NL50INGB0008208521 t.n.v. Stichting Nederlands.
Je kunt ons direct geldelijk steunen via de betaalmodule van de stichting GeefGratis. Je krijgt dan een keuzemenu, waarbij je moet bedenken dat van elektronische overboekingen maximaal 10% naar GeefGratis gaat.
De stichting Nederlands is door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor je gift aan sN aftrekbaar is in Nederland.

Woordenlijstgroep is weer actief
In 2009 kwam Funshoppen in het Nederlands uit, het boekje met de Woordenlijst Onnodig Engels. In korte tijd kwamen er drie drukken uit. Toen was volgens de uitgever aan de vraag voldaan, maar de instroom van Engelse leenwoorden is stug doorgegaan.
Eind 2013 nam een uitgever contact op met de oude redactie van de Woordenlijst. Hij was zeer gecharmeerd van het initiatief en hij wilde graag een bijgewerkte en uitgebreidere versie uitgeven. Aanleiding om bij de oude redactieleden te polsen wie er nog zin in had zijn energie en ervaring ter beschikking te stellen. Niet iedereen. Sommigen hadden het inmiddels te druk met hun eigen projecten. Dick van Zijderveld en Paul Uljé voelden er wel voor om de uitdaging op te pakken. Voormalig hoofdredacteur Bert-Jaap Koops stelde zich beschikbaar om ons incidenteel te adviseren en te helpen de kwaliteit te bewaken. Het formeren van een kernploeg met behoorlijk wat ervaring in het OnEngelse was dus snel klaar. De redactie werd nog versterkt met Frens Bakker. Door het nalopen van onze contacten hadden we ook snel weer een tiental mensen die wilden meewerken de Onnodig Engelse lemma's te verzamelen en de vervangers daarvoor te vinden en te bedenken. De redactie was er, de uitgever was er, de ideeën waren er. Nu nog de wijze van - de manier waarop.
Bij de vorige Woordenlijst werd internet wel ingezet, maar niet als productiemiddel. Lemma's en vervangers werden handmatig verzameld en op papieren lijsten ingevoerd. Aanvullen en beoordelen gebeurde op papier, dat in eerste instantie zelfs nog in een envelop via de slakkenpost werd uitgewisseld tussen de redactieleden. Monnikenwerk. Dat wilde niemand meer. Dit keer gebeurt alles via het web en het toetsenbord. De redactie verzamelt de lemma's en de vervangers via het WoordMelpuntOnnodigEngels in één centrale gegevensbank. Via een coördinerende tussenstap van de hoofdredactie komen die gegevens beschikbaar op de computer van de veldredacteur voor aanvulling en commentaar. Daarna volgt opnieuw een hoofdredactionele tussenstap waarna de veldredactie gevraagd wordt een beoordeling te geven over de kwaliteit en acceptatie van de vervangers bij een lemma. Alles via het webprogramma dat speciaal hiervoor is, en wordt, ontwikkeld.
Inmiddels (oktober 2015) ligt de nieuwe woordenlijst in winkel een: Op-en-Top Nederlands. Ook is de woordenlijst elektronisch te raadplegen via vindpunt.nl (ook handig op je telefoon). Je kunt daar ook woorden en uitdrukkingen insturen die nog niet in de lijst zijn opgenomen. Ook kun je daar suggesties doen voor tegenhangers van onnodig Engels.

Schrijfgroep
Leden van de schrijfgroep dragen kandidaten aan voor de lof- & sofprijs der Nederlandse taal. Het gaat om personen, bedrijven of de overheidsinstellingen die een positieve of negatieve bijdrage leveren aan het Nederlands. Maandelijks houdt de schrijfgroep hierover een voorverkiezing en schrijven de winnaar en verliezer vervolgens massaal aan. De maandelijkse uitverkorenen dingen mee naar de grote lof- & sofprijs die de stichting Nederlands jaarlijks uitreikt.


® Uitgave van de stichting Nederlands