Stichting Nederlands

Deze transparantiepagina bevat informatie over het goede doel en sluit aan bij de voorwaarden die gelden voor de Belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en waarbij deze gegevens gedeeld moeten worden op een internetpagina.

1. Naam organisatie

Stichting Nederlands

2. RSIN-nummer / KvK-nummer

RSIN Nummer: 816319339

KvK Nummer: 27180356


3. Internetadres

http://www.stichtingnederlands.nl

4. Contact

Bezoekadres

Lutmastraat 229,

1074 TX Amsterdam

E-@adres: nederlands@stichtingnederlands.nl

Telefoonnummer: 00 32 2 465 48 26 (Jan Roukens)

5. Doelstelling

De bewustmaking van het proces van taalverdringing dat momenteel in Nederland en Vlaanderen plaatsvindt. Meer Engels betekent minder Nederlands.

6. Beleidsplan

Stichting Nederlands heeft een aantal vaste activiteiten en handelt verder afhankelijk van de situatie.

7. Bestuurders

Voorzitter: Jan Roukens

Penningmeester: vacant

Leden: Paul van Velthoven en Sandra Keuper


8. Beloningsbeleid

De bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoeding

9. Activiteiten


- Jaarlijkse uitreiking Lof- en Sofprijs der Nederlandse taal

- Opstellen en onderhouden van de woordenlijst Onnodig Engels

- Organiseren congressen en symposia over het Nederlands in Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld.

- Opzetten en bevorderen van acties en contacten die ten dienste staan van de doelstellingen van de stichting Nederlands


 

10. Jaarrekening of jaarverslag

Jaarlijks wordt er een jaarverslag gemaakt.