Terug naar de webstek

Eberhard van der Laan wint de Lofprijs,
Sofprijs voor staatssecretaris Sander Dekker
wapen Amsterdam
1 februari 2014 - Eberhard vd Laan/b&w van Amsterdam winnen de Lofprijs der Nederlandse taal 2013, de Sofprijs is voor staatssecretaris Sander Dekker.
Burgermeester Eberhard van der Laan van Amsterdam beantwoordde namens het college van b&w vragen van gemeenteraadslid Jan Paternotte (D66). De heer Paternotte wenst, in de geest van de voorstellen van de staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker (VVD), dat Amsterdam zo snel mogelijk tweetalig onderwijs op de Amsterdamse basisscholen invoert. Op de vraag van raadslid Jan Paternotte (D66) of de gemeente Amsterdam aanwezig is op de landelijke vvto-conferentie op 19 maart 2014 antwoordde Van der Laan: "Aangezien het niet tot de speerpunten van de gemeente Amsterdam behoort om tweetalig onderwijs te stimuleren, ziet het college geen reden om bij deze conferentie aanwezig te zijn." Op een vraag van Paternotte of b&w van Amsterdam de conclusies van Dekker over meer Engels op de basisschool deelt, stelde Van der Laan (zijn naam staat onder het betreffende document) dat Amsterdam nog een grote uitdaging heeft: om alle kinderen zonder Nederlandse taalachterstand door te laten stromen naar het voortgezet onderwijs. "Het college kiest er daarom voor om onze middelen en energie daar op te richten." Een antwoord dat de staatssecretaris zich ter harte zou moeten nemen. Tweede in de verkiezing om de Lofprijs der Nederlandse taal 2013 werd de schrijver en ex-hoogleraar Nederlands als tweede taal René Appel.

De overduidelijke winnaar van de Sofprijs der Nederlandse taal 2013 is de Nederlandse staatssecretaris Sander Dekker (VVD) die van plan is de basisscholen in Nederland tweetalig te maken. Onlangs is de Kamer akkoord gegaan met een proef met tweetalig onderwijs bij 12 basisscholen. Bij de aankondiging van zijn plannen in juni stond op nu.nl te lezen: "Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) vindt het zonde dat pas in groep 7 wordt begonnen met Engels. Daarom wil hij scholen alle ruimte geven om vroeg met deze taal aan de slag te gaan." De verengelsing van Nederland gaat deze Dekker kennelijk niet snel genoeg.
Argumenten heeft Dekker nauwelijks. Hij wijst op de kansen op een steeds mondialere arbeidsmarkt, maar kan niet vertellen of Nederlanders nu door gebrekkige kennis van het Engels die banen mislopen. Ook doet de staatssecretaris nogal luchtig over het grote aantal kinderen met taalachterstand op de basisscholen, vooral in de grote steden (zie antwoord Van der Laan).
De stichting Nederlands ziet tweetalig onderwijs op de basisschool als een zeer forse stap in de richting van de verdringing van het Nederlands door het Engels. In het universitaire onderwijs is het in Nederland al niet meer mogelijk in het Nederlands af te studeren en wordt het studenten zelfs verboden scripties in het Nederlands te schrijven. Steeds meer middelbare scholen bieden tweetalig onderwijs aan, daarbij aangemoedigd door het Europees Platform, dat gesubsidiëerd wordt door de Nederlandse overheid. Nederlands wordt steeds minder vanzelfsprekend in Nederland.

Schrijf het Engels van je af
Schrijfgroep sN
KANDIDAAT VAN DE MAAND:
Het gebeurt nogal eens dat een bedrijf, (overheid)instelling of persoon het al te Engels bont maakt. Je kunt je gaan zitten opvreten en je ziel in lijdzaamheid bezitten in de gedachte dat je daar in je eentje tóch niks aan kunt doen. Ook mensen of organisaties die lof verdienen op taalgebied zouden wat jou betreft wel eens in het zonnetje gezet mogen worden.
De stichting Nederlands heeft sedert september 2004 een (elektronische) schrijfgroep die elke maand uit een reeks kandidaten de TaalLof en/of TaalSof van de maand kiest. Die kandidaten mag je zelf aanreiken (zie hieronder). De winnaar zal elektronisch worden bekend gemaakt aan de leden van de schrijfgroep, die de uitverkoren persoon of organisatie vervolgens bedelven onder een berg e-berichten. Doel is de boosdoener tot inkeer te brengen en de lofwaardige te sterken in zijn/haar besluit te hebben gekozen voor het Nederlands.
Wil je meedoen, geef je dan op bij de coördinator van de schrijfgroep. Die stuurt je dan eens per maand de gegevens van de Sof en/of Lof van de Maand. Opgeven voor de schrijfgroep verplicht je tot niks, kost je misschien een kwartier per maand en het lucht op. De kandidaten van de maand dingen mee naar de Lof- of Sofprijs der Nederlandse Taal die in voorjaar 2015 zullen worden uitgereikt.

Ken je ook een bedrijf, instelling of persoon die in aanmerking komt voor de Lof- of Sofprijs der Nederlandse taal, stuur ons je kandidaat (graag met toelichting).


DE S/LOF VAN DE MAAND
Lof van oktober: Viertal van Acasa
Vier medewerkers van het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (Acasa) van UvA en VU hebben een manifest opgesteld waarin ze pleiten voor het behoud van het Nederlands binnen hun instituut. Het viertal schrijft dat iemand die toegang heeft of wil hebben tot de intellectuele voorhoede van de samenleving weliswaar vlekkeloos het Engels onder de knie moet hebben en ook Frans en Duits moet kunnen lezen, maar dat de perfecte beheersing van hun moedertaal bepaalt of ze in eigen land kunnen meedraaien op het hoogste niveau. Van drie van de vier heb ik het @dres kunnen vinden: Lucinda Dirven, Emilie van Opstall en Mieke Koenen. Het @dres van Piet Gerbrandy, de vierde, was voor mij onvindbaar.

Sof van oktober: Sophie in 't Veld
Sophie in 't Veld, Europarlementariër namens D66, vond het nodig om de Nederlandse kandidaat voor een EU-commissariaat, Frans Timmermans, tijdens diens sollicitatieronde in het Engels te ondervragen. Het is mevrouw In 't Veld kennelijk nog steeds niet bekend dat Nederlands een officie¨e taal is in de EU of ze maakt zich graag belachelijk. Je kunt In 't Veld vertellen wat je daarvan vindt.

s
Reactor, de kwekker van sN
Reactor is een aanrader voor mensen die af en toe iets in de groep willen gooien of hun hart willen luchten. Je kunt je aanmelden, maar dat hoeft niet. Zonder dat kun je ook meediscussiëren. Ik zie jullie daar wel.

Blijf schrijven en meld me als er iets te melden valt:
schrijfgroep@stichtingnederlands.nl.
Wie schrijft die blijft.
Arno Schrauwers, coördinator schrijfgroep


INSTUREN LOF- & SOF-KANDIDATEN

Stuur je s/lof-kandidaten voor november uiterlijk op 4 december 2014 aan : schrijfgroep@stichtingnederlands.nl,
als het even kan voorzien van achtergrondinformatie en een (elektronisch) 'aanschrijfadres'. Kandidaten die na die datum binnenkomen gaan mee in de volgende ronde.
Ook eigen acties kun je op dit adres kwijt.

Misschien is het lastiger te loven dan te hekelen, maar we zullen toch ietsje actiever op zoek moeten naar Lof-kandidaten.
Begin van elk jaar zal de verkiezing van de LOF en de SOF der Nederlandse taal op deze stek worden gehouden. Hieronder de oude maandLOFs en maandSOFs.


DE S/LOF's VAN DE MAAND IN 2014
Lof van september: Nederlands Landstaal
Nederlands landstaal is de Lof van september geworden vanwege de niet aflatende strijd van deze club tegen onnodig Engels (en Frans) in het Vlaamse land. Nederlands Landstaal mag je steunen in die strijd.
Sofs van september: BuZa NL en Roosevelt College
University College Roosevelt. Op 3 september vierde het University College Roosevelt in Middelburg het 10-jarig bestaan en opende het een nieuw Excellence in Education Centre. De evenementen werden opgeluisterd door Koningin Maxima, die in de voetsporen trad van haar schoonmoeder Beatrix. 10 jaar geleden bij de oprichting van het University College had Beatrix de school geopend. Samenvatting van de evenementen op 3 september: http://www.eo.nl/tv/blauwbloed/aflevering-detail/blauw-bloed-10c866ae63/ . Dit Roosevelt-college is volledig Engelstalig. Je mag het College je mening zeggen.
De tweede MaandSof is Buitenlandse Zaken. In Brussel wordt een huis voor de Nederlandse gemeenschap ingericht die de wat bespottelijke naam Holland House heeft gekregen. Bovendien schijnt een Nederlands consulaat in Duitsland bijeenkomsten voor neerlandici in Duitsland te hebben gestaakt. Geen geld meer. Ach ja, het Nederlands.... De nieuwe minister van buitenlandse zaken Bert Koenders kan het vast wel uitleggen. Je kunt ook een ouderwetse papieren brief sturen naar: Ministerie van buitenlandse zaken t.a.v. minister Bert Koenders, Postbus 20061, 2500 EB Den Haag
Lof van augustus: conducteurs van de NMBS
De conducteurs van de Belgische Spoorwegen (NMBS) zijn uitverkoren tot Lof van de maand augustus. Altijd en overal proberen die treinbegeleiders je in je eigen taal van dienst te zijn. Ik weet niet hoe ik dat de winnaars kan doen gewaarworden. Ik denk dat Twitter een aardig medium is in deze (@NMBS)

Sof van augustus: NMBS
De NMBS is de Sof van augustus geworden. De Belgische spoorwegen hebben onlangs een verkeerscentrum geopend en hebben daarvoor de naam Railway Operations Center bedacht. Lijkt me een mondvol volledig overbodig Engels. Je kunt de NMBS aanschrijven via hun klachtenformulier.
Sof van juli: vanilia.com
Een vrouw van een van de medeschrijvers kreeg een berichtje van vanilia.com: "Gefeliciteerd, je hebt 1000 punten gespaard en daarom willen we je rewarden met 10 Vanilia shoppingmoney. Je kunt je tegoed direct verzilveren in de online shop, hiervoor hoef je alleen in te loggen. Je kunt je tegoed ook verzilveren in een Vanilia boutique. Vergeet dan niet je MEMBERCARD mee te nemen." Gevraagd waarom daar zo veel volstrekt onnodig Engels in staat, kreeg hij ten antwoord: "Op het moment zijn wij bezig met een update van deze opmaak. We kiezen voor deze engelse termen, omdat wij ook internationale klanten hebben die dezelfde mail ontvangen. Omdat de meeste Nederlandse klanten ook deze Engelse woorden begrijpen, lijkt ons dit de meest functionele manier om alle klanten te woord te staan. Maar ik neem jouw opmerking zeker mee!" Is getekend: Eline. Het werkt niet helemaal goed in dat hoofd van Eline. Voor die internationale klanten staat er iets te veel Nederlands in het bericht. Vraag vanilia eens of ze eerst eens rustig nadenkt voor ze zo begint te zwatelen. Je mag vanilia uiteraard ook iets anders vragen/meedelen. Dat staat je, uiteraard, geheel vrij. Kijk voor de gein ook eens op haar webstek.
Lof van juli: Erasmus Taalcentrum
De aangever schrijft: "Ik stel een wat speciale LOF-kandidaat voor: het Erasmus Taalcentrum in Jakarta, Indonesië. Dit centrum wordt door Nederland en Vlaanderen gefinancierd via de Nederlandse Taalunie. Het centrum dat de taal en cultuur van de Nederlanden in Indonesië uitdraagt zonder in de post-koloniale val te trappen, organiseerde in juli een zomercursus voor Indonesische studenten Nederlands. Afgaande op het enthousiaste verslag in een recent taalbericht van de NTU was de cursus erg geslaagd. Zulke presentaties van de Nederlandse en taal en cultuur in het buitenland met actieve deelneming van jongeren kunnen niet genoeg aangemoedigd worden. Spreekt voor zich. Het @dres van het taalcentrum is: erastaal@erastaal.or.id
Sof van juni: Sander Dekker
Deze Nederlandse staatssecretaris voor onderwijs (VVD) won vorig jaar al de Sofprijs, had geen tijd die in ontvangst te nemen, maar solliciteert nu weer heftig naar de aanmoedigingsprijs met zijn voorstel basisscholen hun lessen tot 15% van de tijd in andere talen dan het Nederlands te laten geven. De marginalisering van het Nederlands gaat hem kennelijk niet snel genoeg. Sander Dekker kun je bereiken via het hoofd communicatie van OC&W Angela de Bruin.
Lof van juni: Willem Jan Hilderink
Willem Jan Hilderink schreef in de Dagelijkse Standaard een stuk over 'De terreur van het Engels' met als boodschap: houd toch eens op met die Engelse flauwekul. Hilderink kun je een berichtje sturen via de contactpagina van het blog.
Sof van mei: Houthalen-Helchteren
Op voorstel van minister Philippe Muyters heeft de Vlaamse Regering beslist tot voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Closing the Circle' in de gemeente Houthalen-Helchteren. Vertel burgemeester Alain Yzermans wat je van die naam vindt.
Lof van mei: Kamercommissie ict
De Nederlandse Kamercommissie ict heeft oud-hoogleraar Jan Renkema aan het werk gezet om het veelvuldige ict-bargoens voor de leden in begrijpelijk Nederlands te vertalen. De aangever schrijft: "Dit is nu eens echt belangrijk positief nieuws. Iedereen begrijpt waar het hier om draait. En niemand begrijpt waarom de Nederlandse organisaties die belang zeggen te hechten aan goed Nederlands, niet allemaal al lang aan de bel trokken: met de bedoeling er wat aan te doen!". Je kunt de (tijdelijke) commissie vertellen dat dit initiatief naar meer smaakt. De voorzitter is Ton Elias van de VVD die zich al meer heeft laten gelden op het gebied van taal.
Lof van april: Sylvia Witteman
In de Volkskrant schreef stukjesschrijver Sylvia Witteman een stuk met als kop Djiezus. "Kan het nou eindelijk afgelopen zijn met die lelijke, gemakzuchtige anglicismen die zelfs de beste stukken in deze krant verpesten? Kom op, collega's! 'To find out' is niet 'uitvinden' maar 'ergens achter komen', [...] een auto heeft geen 'batterij' maar een accu. Iets is niet 'het meest mooi' of 'het meest groot' maar het mooist of het grootst, [...] 'to control' is niet 'controleren' maar 'in de hand hebben' of 'beheersen' [...] en iemand heeft geen 'wortels in Afrika', tenzij hij een konijn is en/of aan het hoofd staat van een internationaal groenteverzendhuis. [...] Alsjeblieft, mensen. Maak het stoppen.". Laat Witteman weten wat je van haar stukje vindt.
Sof van april: Taalsector
Op 12 juni wordt er in Brussel de bijeenkomst The Value of Language gehouden. Dat is een initiatief van Taalsector in samenwerking met de KU Leuven en de Hogeschool/Universiteit van Brussel. Klinkt de waarde van taal te kaal? Overigens was er tot voor kort op het web nog geen programma te bekennen. De organisatie vindt het vast leuk je mening te lezen over de naamkeuze.
Lof van maart: Pieter Sijpersma
Pieter Sijpersma, hoofdredacteur van het Dagblad van het Noorden is de Lof van de Maand maart geworden. Hij keerde zich in een commentaar tegen de malle nieuwe Engelse naam van dierenpark Emmen. Je kunt hem een berichtje sturen met je instemming.
Sof van maart: Dierenpark Emmen
Dat provinciale dierenpark heeft last van de Engelse ziekte (zie MaandLof hierboven). Schijnt zich, o gruwel, Wildlands Adventure Zoo Emmen te willen gaan noemen. Een modderschuit op een vlag, zou ik bijna zeggen. Stuur deze dierenvrienden een bericht met je mening over dat plan.
Sof van februari: 'Write Now!'/stichting Passionate
Write Now is al eens eerder op de korrel genomen, maar nooit geschoten is altijd mis. Die club organiseert schrijfwedstrijden voor jongeren. En zoals iedereen natuurlijk weet, spreken die graag Engels, beweren bedenkers van dat soort onzin. De aangeefster schrijft: "WN! wordt georganiseerd door de stichting Passionate Bulkboek, waarvan de statutaire doelstelling luidt: De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan het stimuleren en bevorderen van het literaire klimaat in het Nederlandse taalgebied, met name onder de doelgroep jongeren." Opmerkelijk. De stichting Passionate/WriteNow! is elektronisch te bereiken via een webformulier.
Lof van februari: VVD Rotterdam
VVD Rotterdam. De aangever schrijft: "De VVD wil dat mensen in Rotterdam alle kansen kunnen pakken om wat van hun leven te maken. Om deel uit te maken van een samenleving - naar school te gaan, te werken, mensen te leren kennen - is het belangrijk om de taal te spreken. Wij zien nog te veel kinderen met een taalachterstand omdat hun ouders geen Nederlands spreken. Veel meer allochtone vrouwen zouden mee kunnen doen in de samenleving als ze de taal zouden hebben geleerd." VVD Rotterdam kun je schrijven via secretaris@vvdrotterdam.nl
Lof van januari: Wim van Heugten (Orden van den Prince)
Wim van Heugten heeft in zijn functie als president van de Orde van den Prince een voordracht gehouden voor de Algemene Raad van de Orde met als titel 'Taal als machtsinstrument' en als ondertitel 'Het Nederlands heeft onmiskenbaar grote kwaliteiten die echter nieuw ontdekt moeten worden'. Het @dres van de orde is: orde.van.den.prince@skynet.be
Sof van januari: Organisatoren CLIN'14
De Nederlandse Taalunie, ingesteld door Nederland en Vlaanderen om het Nederlands in beide landen te bevorderen op alle domeinen, is indirect de belangrijkste steungever van de volledig Engelstalige conferentie CLIN'14 (Computational Linguistics in The Netherlands). Deze conferentie wordt al sinds jaren altijd in Nederland of Vlaanderen gehouden. Laat de Taalunie weten dat zoiets op zijn minst vreemd overkomt.
DE S/LOF's VAN DE MAAND IN 2013
Sof van december: Ministerie Infrastructuur & Milieu (Nl)
Het ministerie Infrastructuur & Milieu (Nl) is de laatste MaandSof van 2013 geworden. De aangever schrijft: "Boven de autowegen prijkt op de betreffende borden sinds kort de tekst "Social Media achter het stuur?". Daar is dus de letter e weggevallen, per ongeluk natuurlijk. Niet dat het dan veel beter wordt, maar het lijkt althans op Nederlands. Met vriendelijke tekst de betreffende dienst hierop gewezen." De reactie was dat 'social media' de gebruikelijk term is. Na enig aandringen dan toch: "Geachte heer A., Hartelijk dank voor uw e-mail. Uw suggesties en opmerkingen worden meegenomen bij de evaluatie van de campagne. Met vriendelijke groet, Loes Klijn." Het lijkt op een dooddoener of is er weg naar een opening? Toch maar eens vragen. De woordvoerder van de minister voor verkeer is Marianne Wuite.
Lof van december: Jeroen Jansen (ASN)
Jeroen Jansen, directeur van de ASN-bank (Nl) is de Lof van december geworden. Jansen schreef in zijn stukje in het huisblad van de bank over het nodeloos kwistig rondstrooien van termen als economy transformers, cultural creatives, paradigmashift, nudgen. Het kan, schrijft Jansen, ook gewoon! Zo'n stuk, uit de pen van een bankdirecteur, is een verademing. Jeroen Jansen kun je feliciteren via een contactformulier van de ASN-bank.
Lof van november: Eberhard van der Laan/b&w Amsterdam
Eberhard van der Laan/b&w van Amsterdam antwoordde op vraag van raadslid Jan Paternotte (D66) of de gemeente Amsterdam aanwezig is op de landelijke vvto-conferentie op 19 maart 2014: "Aangezien het niet tot de speerpunten van de gemeente Amsterdam behoort om tweetalig onderwijs te stimuleren, ziet het college geen reden om bij deze conferentie aanwezig te zijn." Op een vraag van Paternotte of b&w van Amsterdam de conclusies van Dekker over meer Engels op de basisschool deelt, stelde Van der Laan (zijn naam staat onder het betreffende document) dat Amsterdam 'nog een grote uitdaging heeft': om alle kinderen zonder Nederlandse taalachterstand door te laten stromen naar het voortgezet onderwijs. "Het college kiest er daarom voor om onze middelen en energie daar op te richten." En dus niet naar tweetalig basisonderwijs. Je kunt Van der Laan elektronisch bereiken via een contactformulier.
Extra lof van november: René Appel
René Appel keerde zich in een artikel in NRC Handelsblad van 22 augustus tegen de verengelsing van het onderwijs ('Kennisoverdracht gaat het beste in je moerstaal'). Daardoor komt kennisoverdracht in het geding, aldus Appel
Sof van november: Jan Paternotte
Jan Paternotte, gemeenteraadslid in Amsterdam voor D66, streeft al jaren naar een verengelsing van Amsterdam. Nu maakt hij zich weer sterk voor het tweetalig maken van het Amsterdamse basisonderwijs vanaf groep 3 (zesjarigen). Onlangs was er via de plaatselijke zender AT5 een discussie en werd hem gevraagd waarom hij dat nodig vindt. Om die kinderen een goede kans op de internationale markt te geven, was zijn antwoord. Of ze die kansen nu mislopen door gebrekkig Engels? Daar gaf Paternotte geen antwoord op. Het standpunt van sN dat er absoluut geen noodzaak is voor nog meer Engels op de basisschool noemde hij niet van deze tijd. Dit grachtengordeldier offert graag de belangen van het overgrote deel van de basisschoolleerlingen op voor de wensen van wat andere grachtengordelouders om hun kansen van hun kroost (misschien een paar % van die ll.) op de internationale arbeidsmarkt te vergroten. Vertel hem wat je daarvan vindt.
Lof van september: Alison Edwards
De Australische Alison Edwards werd de vorige maand door de schrijfgroep verkozen tot MaandLof, naar later is gebleken op valse gronden. Edwards schreef, na het 'winnende' artikel in de Volkskrant, later een opinieartikel in Trouw, waar ze een totaal andere mening ten beste gaf. Haar gevraagd naar het waarom stelde ze dat de Volkskrant-redacteur haar woorden in de mond had gelegd. Vandaar dat Edwards een primeur heeft: ze is de eerste die wordt geschrapt van de lijst. Jammer.
Lof van oktober: Frans Timmermans
Frans Timmermans: De Nederlandse minister van buitenlandse zaken, die, geloof ik, zelf zeven talen vloeiend beheerst, gevraagd naar het verdwijnen van vreemdetalenopleidingen in Nederland reageerde met toespelingen over het Nederlandse steenkolenengels. Eerder in het Duitse blad Die Welt zei hij: "De Nederlandse economie is zeer gebaat bij niet alleen aandacht voor het Engels." Het is volgens Timmermans een 'tragisch misverstand in het Europa van nu dat mensen denken dat Engels alleen genoeg is. Je kunt hem bereiken via zijn woordvoerder.
Sof van oktober: de stad Antwerpen
De stad Antwerpen: "Nadat Amsterdam met Ai Emsterdem het slechte voorbeeld heeft gegeven, lijkt de Vlaamse grote stad Antwerpen te zullen volgen. Het nog maar kort zittende bestuur van de stad heeft de in België wereldberoemde reclamemaker Guillaume Van der Stighelen gevraagd "een strategie te bedenken om Antwerpen op de kaart te zetten als internationale hotspot voor creativiteit". Aldus De Morgen van 19 oktober. Zijn strategie heeft VdS deze week uitgelegd "op het evenement Powered by Creatives, een netwerkevenement georganiseerd door de stad Antwerpen". "Onder het motto Entwerpen Global Creative Hotspot in de Belevingseconomie formuleerde VdS drie opdrachten (....)", waarna hij zichzelf overtrof met het idee dat Antwerpen zich tot Creative Capital of Europe moet dopen. Reclamemaker Van der Stighelen verdient een driedubbele Sof voor het onnodig gebruik van Engels, voor de afwezigheid van creativiteit in zijn adviezen, en voor zijn betekenisloze opgeblazen reclametaal." Schrijf het Anstwerpse college weten wat je daar van vindt.
Lof van september: geen
Oorspronkelijk was Alison Edwards uitverkoren tot MaandLof, maar naar later bleek op valse gronden. Zij is geschrapt van de lijst MaandLofs.
Sof van september: Rijksuniversiteit Groningen
De Rijksuniversiteit Groningen roept een nieuwe studierichting in het leven over meertaligheid. Een citaat uit het persbericht: "Waarderen we talige en culturele diversiteit of streven we omwille van 'verstaanbaarheid' juist naar eenheid? Reden voor de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) om te starten met een bacheloropleiding Minorities & Multilingualism en een internationale masteropleiding Multilingualism." In het Engels, dus. Op de university campus Fryslan is er dan een meertaligheidsfestival. Voorzitter van het College van Bestuur van de universiteit prof.dr.S.Poppema kan je vast uitleggen waarom een cursus over meertaligheid in het Engels moet worden gegeven.
Sof van augustus: KBVB
De Belgische voetbalbond riep Belgen op de Rode Duivels in hun strijd tegen de Schotten te steunen met 'Make us proud' en 'On compte sur vous'. In de Morgen van 24 augustus staat een commentaar van de KBVB: "Het is nooit onze bedoeling geweest om Nederlands doelbewust te verdringen", verzekert Bob Madou. "Er is gekozen om twee talen te gebruiken voor deze actie. Het Engels omdat veel voetbalclubs die taal gebruiken voor hun slogans. (...) En anderzijds het Frans, want het is gewoon zo dat men in Franstalig België moeilijker Engels verstaat. Meer is er ook niet aan de hand. Dit is een storm in een glas water." Dat zullen we nog wel eens zien. Schrijf die belachelijke bond via hun contactformulier.
Lof van augustus: Jan Boeles
De Lof van augustus gaat naar Jan Boeles. Deze voormalige cultureel attaché van Nederland in Berlijn schreef een onverbloemd ingezonden stuk in de NRC van 6 augustus "Minister Jet Bussemaker verdient lof voor de subsidie die zij uitgeeft om de niet-westerse allochtonen te overtuigen van het recht openlijk homo te zijn en als zodanig te leven. Hoe ergerlijk en tegenstrijdig is het dat haar regeringsboot (te zien in de z.g. Grachten-Parade) de volgende Engelse slogan (slagzin) voerde: 'Whatever your roots; it's your right to be gay'. De overheid wil dat de bedoelde doelgroep goed Nederlands leert. Engelse kreten geven echter een fout signaal af. De minister zou juist op de bres moeten springen voor onze taal, die evenals het Fries, in onze grondwet verankerd is (zie opmerking boven). Hou op met die Engelstalige reclamebureau-onzin, die meestal niet wordt begrepen en veel mensen uitsluit."
Lof van juli: Direct Dutch
Dit opleidingsinstituut in Den Haag is een actie gestart waarbij buitenlanders een speld dragen met de tekst: Ik spreek Nederlands. De aangever schrijft: "Het is een veel voorkomend euvel dat Nederlanders al gauw in het Engels beginnen als zij denken dat de gesprekspartner uit het buitenland komt." Loof directeur is Ruud Hisgen voor dit initiatief.
Sof van juli: Staatssecretaris Sander Dekker (PvdA/Nl)
Op nu.nl stond te lezen: "Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) vindt het zonde dat pas in groep 7 wordt begonnen met Engels. Daarom wil hij scholen alle ruimte geven om vroeg met deze taal aan de slag te gaan." De verengelsing van Nederland gaat deze man kennelijk niet snel genoeg. Hij pleit, in navolging van de Nederlandse Onderwijs(ON)raad, voor meer en eerder Engels op de basisscholen, waarbij Engels ook als lestaal zal worden gebruikt. Laat Dekker via een algemeen overheidscontactformulier weten wat je van zijn plannen vindt. Je kunt ook kwetteren met Sandertje.
Sof van juni: Boekhandel Polare
Boekhandel Polare (voorheen De Slegte en Selexyz) voert als motto voert The world of stories. Een Nederlandse boekhandel, die toch, zou je zeggen, een van de bolwerken van de Nederlandse cultuur vormt. Hoe inspirerend klinken niet leuzen als 'De wereld van de verhalen', 'Een wereld van verhalen' of 'De/Een wereld vol verhalen? Je kunt Polare bereiken via een webformulier. Schrijf meneer of mevrouw Polare wat je van haar 'world' vindt.
Lof van juni: Frits Abrahams
Frits Abrahams schrijft in NRC Handelsblad van 12 juni over een voor hem nieuw tijdschrift, dat hij opviste in de wachtkamer bij zijn tandarts. De titel: Management Scope; A meeting of minds. Het taalgebruik in dit tijdschrift voor de Nederlandse zakenman laat zich raden. Elke bladzijde is gelardeerd met Engelse woorden en uitdrukkingen die tot het specifieke vocabulaire van de Nederlandse zakenman lijken te behoren. "De next big thing is het gebruik van applied gaming" en "Het is een complete shift naar outside-in". Zakencreools of managerbargoens? Abrahams is niet de eerste en zal niet de laatste zijn die op dit soort on-taal wijst. Zijn @dres heb ik niet maar met Frits Abrahams moet het lukken hem een warm bericht te sturen. Overigens is Abrahams allesbehalve een purist.
Lof van mei: Rob Vetter
Rob Vetter (gepensioneerd docent materiaalkunde TU Delft) schreef in mei een brief in NRC Handelsblad over een grappig bedoeld verhaal over het opdringen van het Engels aan de Franse universiteiten: "Je kunt het taalprobleem niet inperken tot het wereldje van de wetenschappers. Als het Engels voertaal wordt op de universiteit, waar stopt dat? In Nederland zie je dat er middelbare scholen zijn die lessen voltijds in het Engels invoeren, niet alleen voor het vak Engelse taal. En ja, ook basisscholen zijn er mee bezig. In 2008 waren er al meer dan honderd met Engels in de kleuterklas." Vooralsnog heb ik geen @dres van Rob Vetter.
Sof van mei: KNAW
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen wil wat instituten bundelen en noemt die bundeling Humanities Cluster). De aangeefster schrijft: "Ik lees net dat het NIOD opgaat in een nieuwe wetenschapsorganisatie onder de titel Humanities Cluster. Samen met het Kon. Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, het Huygens-instituut voor Ned. Geschiedenis en het Meertens instituut. Waarom geen Nederlandse naam?" Ja, vanwaar die anglomane reflex. Vraag het de Koninklijke eens.
Lof van april: geen

Sof van april: TROS
De TROS is de SOF van april geworden. Je kunt de TROS eens vragen wat er van hun belofte is overgebleven de festivalgangers in het Nederlands te laten zingen. De belofte is gedaan toen de TROS het zangfestival 'overnam' van de NOS (nationale omroep). Overigens moest ik constateren, gelet op de titels (ik kijk nooit naar dat gedoe) dat veel andere landen ook in het Engels zingen.
Henk Hofland wint de Lofprijs 2012, Sofprijs voor het Stedelijk
26 februari 2013 - Met enige regelmaat schrijft Henk Hofland in NRC Handelsblad onder de naam S. Montag stukjes tegen de anglomane taalverdwazing in Nederland. In zijn bijdrage 'We krijgen er geen vat op' vraagt hij zich af waarom politici (en anderen) steeds vaker naar het Engels grijpen wanneer ze iets willen samenballen in één zin of in een paar woorden. Tweede in de Lofverkiezing werd de Vlaamse publicist Geert van Istendael.
Henk Hofland De Sofprijs der Nederlandse taal 2012 gaat naar het Stedelijk Museum in Amsterdam. Dat internationaal bekende museum doet steeds meer moeite te verdoezelen dat het in Amsterdam staat, de hoofdstad van een land waarin Nederlands gesproken wordt. Na een al te langdurige 'opknapbeurt' werd het SM in september vorig jaar officieel heropend door koningin Beatrix. Daarbij hield de Amerikaanse directrice, Ann Goldstein, een toespraak in het Engels, zong het Nederlandse Nationaal Jeugdkoor een lied in het Engels en onthulde de Koningin een Engelstalig doek. De eerste tentoonstelling in het SM droeg de titel 'Beyond Imagination'. De webstek van het museum is vergeven van het Engels en het museum zendt reclamespotjes uit in het Engels met Nederlandse ondertiteling. Het SM versloeg in de strijd om de Sofprijs de gemeente Amsterdam. Beide prijzen worden later dit jaar met enig ceremonieel aan de prijswinnaars overhandigd. Opening Stedelijk
De Lof- en de Sofprijswinnaar worden ieder jaar uitgekozen door bezoekers van de webstek van de stichting Nederlands. Die kunnen daarbij kiezen uit de MaandLofs en MaandSofs, die weer worden gekozen door leden van de sN-schrijfgroep. Het vorig jaar ging de Sofprijs naar het Nederlandse ministerie van OC&W, de Lofprijs was voor de Twentse cabaretier Herman Finkers.
De prijzen, in de vorm van een kunstvoorwerp dat ontworpen en gemaakt wordt door Eric Coolen en Michaela Bijlsma (Nieuwe Gracht-producties), zullen met enig ceremonieel worden overhandigd op een nader te bepalen tijdstip. Eerdere Lofprijswinnaars waren, onder meer, Martine Tanghe, Gerrit Komrij en Thomas von der Dunk. De Sofprijs ging, onder meer, naar Janpeter Balkenende, de Hema en Albert Heijn. Buiten de eerste Sofprijswinnaar (Philips in 2004) en het ministerie van economische zaken (2007) hebben alle andere winnaars geweigerd de Sofprijs in ontvangst te nemen.

DE S/LOF's VAN DE MAAND IN 2012
Lof van december: Geert van Istendael
De lof gaat naar Geert Van Istendael, die in een vraaggesprek in NRC Handelsblad een lans breekt voor de talige diversiteit in Europa en zich keert tegen de, ook in Europa, heersende anglowaan. Toch is hij niet bang dat het Nederlands verdwijnt "tenzij we dat zelf opgeven".
Eerder werd Van Istendael al eens MaandLof in april 2005. Toen naar aanleiding van zijn boek 'Mijn Nederland' waarin hij veel kritiek had op het Nederlandse gedweep met het Engels. Het @dres van Van Istendael zou oud kunnen zijn, maar probeer het toch maar.
Sof van december: Nl-Alert
Sof ging naar NL-Alert, een nieuwe telefoondienst die ons moet waarschuwen voor de komst van grote rampen. Er wordt op de radio veel reclame gemaakt voor nl.alert (spreek uit: uhleurt). NL-Alert liet weten dat "internationale term NL-Alert werd gekozen om aan te sluiten bij landen om ons heen die dezelfde term gebruiken zoals B-Alert in België". Laat onze overheid weten hoe belachelijk dat argument is en dat we in Nederland nog steeds Nederlands met elkaar spreken.
Sof van november: KULAK
De dienst postacademische vorming van de KULAK, de Kortrijkse vestiging van de KU Leuven, organiseerde op 6 december 2012 een studienamiddag onder de titel "What's in a blend. Ervaringen met leeromgevingen en technologiën in blended learning". Schrijf Kulak dat dat ook goed in het Nederlands te zeggen is.
Lof van november: Leefbaar Almere
Lof van november naar Leefbaar Almere. Die lokale partij maakt zich druk om het vele onnodige Engels in de polderstad. "Stop de overdaad aan Engels." Economic Development Board Almere, Making Almere en Growing Green City zijn slechts een aantal termen waar Leefbaar Almere zich groen en geel aan ergert. De partij vindt dat de gemeente veel te veel Engelse woorden gebruikt, terwijl zaken ook gewoon in het Nederlands kunnen worden aangeduid. De partij vecht al jaren tegen de overdaad aan Engelse woorden in gemeentelijke stukken en heeft een motie ingediend om een einde aan de Almeerse anglowaan te maken.
Sof van oktober: Luc Soete
De sof ging naar Luc Soete, rector magnificus van de universiteit van Maastricht. In het septembernummer van De Moeial, het studentenblad van de Vrije Universiteit Brussel, hield de heer Soete een pleidooi voor een verdere verengelsing van de Vlaamse universiteiten. " Het is, " stelt hij, " zo jammer dat de eentaligheid van de Vlaamse Gemeenschap bepaalt wat de Brusselse instellingen aan anderstalige opleidingen mogen aanbieden. (...) Men moet er van overtuigd raken dat anderstalig onderwijs geen bedreiging is voor het Nederlands. Ik sta er altijd paf van als ik politici dat hoor verkondigen.(...) Waar het om gaat is dat Engels de voertaal is in de internationale kennisontwikkeling. De VUB scoort top op een aantal onderzoeksgebieden en dat moet men zien in stand te houden. Je kan eenvoudigweg geen internationale talenten aantrekken als er vastgehouden wordt aan de Nederlandse onderwijstaal." Natuurlijk zou je Soete een kunnen vragen hoe het dan komt dat zo'n eentalige universiteit er toch in geslaagd is zo'n goede positie in sommige wetenschapsgebieden te bereiken.
Lof van oktober: Bourgeois & Muyters
De Vlaamse minister Geert Bourgeois, verantwoordelijk voor inburgering, en sportminister Philippe Muyters, beiden lid van het N-VA, kregen lof omdat ze voetbalclub Kortrijk ervan proberen te overtuigen om hun spelers cursussen Nederlands te geven in plaats van, zoals nu in het voornemen ligt, lessen Frans. Een Vlaamse club als Kortrijk zou hen beter een taalbad Nederlands geven, zei minister van Inburgering Bourgeois op vandaag.be. Je zou minister Bourgeois of Muyters kunnen complimenteren en ze vragen waarom we ze niet gehoord hebben toen FC Brugge aankondigde Engels de voertaal te maken bij die voetbalclub.
Lof van september: Henk Hofland
Henk Hofland is de lof van september geworden. Met enige regelmaat schrijft hij in NRC Handelsblad onder de naam Susan Montag stukjes tegen de anglomane taalverdwazing in Nederland. In het jongste stuk We krijgen er geen vat op vraagt hij zich af waarom politici (en anderen) steeds vaker naar het Engels grijpen wanneer ze iets willen samenballen in ëën zin of in een paar woorden. Steun Hofland door hem een berichtje te sturen.
Sof van september: Het Stedelijk Museum
Het Stedelijk Museum in Amsterdam is de grote sof. Op 22 september jl. heropende koningin Beatrix in Amsterdam het voor veel geld vernieuwde museum. Daarbij hield de Amerikaanse directrice, Ann Goldstein, een toespraak in het Engels, zong het Nederlandse Nationaal Jeugdkoor een lied in het Engels en onthulde de Koningin een Engelstalig doek. Verder is de eerste tentoonstelling Beyond Imagination gedoopt, is de webstek van het museum vergeven van het Engels en zendt het museum momenteel reclamespotjes met Engelse tekst met Nederlandse ondertiteling uit! Als je niet beter wist zou je denken dat dit museum in Engeland stond. Stuur mevrouw Goldstein een berichtje en vraag haar of ze weet dat ze in Nederland woont en werkt. Je mag haar ook bellen: +31-(0)20 5732 911.
Sof van augustus: Dutch Bird Fair
Het weekend van 25 en 26 augustus stonden de Oostvaardersplassen in het teken van de Dutch Bird Fair. Een beurs voor liefhebbers van vogels kijken en vogels fotograferen, met lezingen, cursussen en activiteiten voor kinderen! Vraag contactpersoon William Harpe (!) eens of ie weet in welk land de Oostervaardersplassen liggen.
De lof van augustus: geen
Wederom geen Lof van de Maand.

Sof van juli: Niilo Jääskinen
Niilo Jääskinen, de advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie is van mening dat het Vlaamse septemberdecreet (1973), dat stelt dat documenten bestemd voor het personeel, zoals arbeidsovereenkomsten, ontslagbrief e.a. in het Nederlands dienen te worden gesteld, in strijd is met het vrij verkeer van werknemers. Volgens Jääskinen belemmert die Vlaamse taaleis het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie. Voor buitenlandse werknemers is het verplichte Nederlands een struikelsteen, vindt hij. "Het schrikt hen af om in Vlaanderen te gaan werken." En het schrikt bedrijven af om niet-Nederlandstaligen in dienst te nemen, want de vertaling van al die officiële documenten naar de moedertaal van Nederlandsonkundige werknemers "leidt tot administratieve complicaties en extra werkingskosten". Straks zal hij nog stellen dat een firma in Vlaanderen niet meer van haar werknemers mag eisen dat ze Nederlands kennen, aangezien ook dit een belemmering is voor het vrij verkeer van werknemers.
De heer Jääskinen is bereikbaar via de contactpagina van het Hof van Justitie van de EU.
De lof van juli: geen
Wederom geen Lof van de Maand.
Sof van juni: Jan Callebaut
Deze communicatieadviseur en marktadviseur beweert in De Morgen van 16 juni: "De verplichting de scriptie in het Nederlands te schrijven beperkt danig de relevantie ervan. Hoe kunnen onze studenten dan aan de bak komen in topbedrijven?" Vanzelfsprekend is de webstek van de heer Callebaut ééntalig Engels, want hij is natuurlijk relevant. Zijn @dres is inge@callebautandco.com.
De lof van juni: Shanice Geel
Lof ging naar de enige maar daarom niet minder verdienstelijke kandidate Shanice Geel. Op de lezersbladzijde van de Nederlandse editie van Metro van 3 juni vroeg zij zich af waarom wij zo scheutig van het Engels gebruik maken. Je kunt haar een berichtje schrijven via haar gastenboek
Lof van mei: stichting Taalverdediging
Eye Filmmuseum is het nieuwe peperdure onlangs door Beatrix geopende filminstituut in Amsterdam-Noord. Niet alleen is daar die domme naam Eye, die zou moeten verwijzen naar het IJ, de 'slagader' van Amsterdam, maar ook de naam van de eerste tentoonstelling is Engelstalig: "Found footage. cinema exposed". De Stichting Taalverdediging heeft die misstand aan de kaak gesteld waaraan breed door de Nederlandse kranten aandacht werd besteed (zie Volkskrantartikel en het artikel in Het Parool).
Het @dres van de stichting Taalverdediging is ab.ned@hetnet.nl.
Sof van mei: NVJ en Anéla
In mei wordt de sof gedeeld door de Nederlandse vereniging van journalisten (NVJ) en Anéla, de Nederlandse vereniging voor toegepaste taalwetenschap.
De NVJ organiseerde op 5 juni een grote freelancersdag met als titel Show me the money!. Vraag de NVJ eens wat ze bezielt.
Ter gelegenheid van haar veertigste verjaardag hield Anéla van 9 tot en met 11 mei een internationale conferentie in Congrescentrum De Werelt in Lunteren. Op de conferentie werd het eerste nummer gepresenteerd van het Dutch Journal of Applied Linguistics (DuJAL), de voortzetting van het Tijdschrift voor Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen. Maria Mos of hoofdredacteurBert Weltens mag je daar op aanspreken. Benieuwd naar hun reactie!
De sof van april: I Amsterdam
I Amsterdam is de Nederlandse en Engelstalige versie van, respectievelijk, de webstek van de VVV Amsterdam en de Official English-language website of the City of Amsterdam met informatie voor tourists, business, expats. Eigenaardig is dat je als Engelstalige bezoeker of inwoner onder Living en What's on kijkt, je onmiddellijk de gewenste informatie krijgt, maar dat je als Nederlandstalige te lezen krijgt: "De door u gekozen pagina is helaas niet beschikbaar in het Nederlands. Ga naar de Engelstalige I amsterdam homepage met daarin de onderdelen: Living, What's on en Business. Voor Nederlandstalige informatie kies een van de volgende pagina's: I amsterdam. Visiting (toeristische informatie). Amsterdams Uitburo (culturele informatie). Gemeente Amsterdam (gemeentelijke informatie)." Men had voor Nederlandstalige toeristen die doorverwijzingen toch automatisch kunnen laten gebeuren, los van het feit dat de namen van de deelbladzijden eentalig Engels zijn en los van het feit dat men er blijkbaar van uitgaat dat er geen buitenlandse Nederlandstalige zakenlui zijn. De deelbladzijde Business is enkel op de Engelse versie van de webstek aanwezig.
Reageer je (on)genoegen af via de reactiepagina van Aj Emsterdem.
De lof van april: Geen
Er zijn voor de maand april geen Lof-kandidaten aangedragen. Blijf zoeken: het is makkelijker te laken dan te loven.
De sof van maart: Write Now
. De sof van maart gaat naar Write Now. Anders dan de naam doet vermoeden spoort Write Now Nederlandstaligen aan om te schrijven. De Rotterdamse organisatie heeft al eerder de twijfelachtige eer gehad om MaandSof te worden, maar dat heeft haar kennelijk niet belet die krukkige naam te handhaven. Maak organisator Passionate Bulkboek (ja hoor) duidelijk waar de schoen pijnlijk wringt.
De lof van maart: Luc Bonneux
Epidemioloog Luc Bonneux trekt in het Nederlandse artsenblad Medisch Contact tegen het Engels als voertaal aan de Nederlandse onderzoeksinstellingen. Zeg Bonneux wat je daar van vindt. Wanneer breekt het gezonde verstand weer door in Nederland?
De sof van februari: VCT
De VCT is een overheidsorgaan dat dient toe te kijken op de naleving van de taalwetgeving in België. Onlangs kwam er een klacht omdat het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid de Engelstalige slagzin Go for zero koos om een campagne te onderlijnen. Op briefkaarten in het kader van dezelfde campagne waren ook zelfklevers aangebracht met ronkende titels als Queen of the Road, Easy Rider enz. De VCT oordeelde dat dit kon omdat "het gebruik van een productnaam in een vreemde taal toegelaten is voor zover de tekst van de boodschap wel in het Nederlands is opgesteld". De affiches en briefkaarten waren in de eerste plaats in het Nederlands gesteld. "De Engelstalige slogans zijn geen vertaling van de Nederlandse tekst maar een uitdrukking of een leus om de boodschap te benadrukken." Met een uitspraak als deze wordt de deur wagenwijd open gezet voor het veralgemeend gebruik van het Engels voor slagzinnen door de overheid. Ook mensen die over de taal (zouden) moeten waken, blijken dus gevoelig voor de algemene druk en aantrekkingskracht van het Engels. Een Franstalige slagzin zou niet mogen, maar een Engelse mag dus wel. Laat VCT-voorzitter Annelies Van Cauwelaert-De Wyels weten wat je van haar uitglijer vindt.
De lof van februari: geen
Er zijn geen kandidaten voor de MaandLof bij de schrijfgroep binnengekomen. Er is dus geen MaandLof.
De sof van januari: Roosevelt Academy
De sof van de maand is de Roosevelt Academy in Middelburg geworden. Wie de weg erheen vraagt krijgt antwoord in het Engels. Eenmaal binnen zijn andere talen dan Engels zelfs verboden. Aan de muren hangen geplastificeerde A4-tjes die daaraan streng herinneren: "Staff will have the right to refuse service when addressed in any other language than English." Deze anglomane school waar het verboden is Nederlands te praten is te bereiken via info@roac.nl. Nederlands @dres dus.
De lof van januari: Jack Biskop & Ton Elias
Tweede Kamerleden Jack Biskop & Ton Elias vanwege hun artikel in Trouw waarin ze de staf breken over het vele onnodige Engels in Nederland. Looft allen onze dappere taalhelden Elias en Biskop.

DE S/LOF's VAN DE MAAND IN 2011
De sof van december: Maastricht University
In december stond er in Metro een advertentie van de Maastricht University ('Leading in learning') die geheel in het Engels was gesteld. Alleen de vermelding van de 'Keuzegids Hoger Onderwijs 2012' was (noodgedwongen?) in het Nederlands omdat die Keuzegids nu eenmaal zo heet. Op de tweetalige webstek zijn sommige bladzijden alleen in het Engels beschikbaar, zoals die van de Summer school. Het zal allicht ook niet verbazen dat collegevoorzitter Martin Paul zijn nieuwjaarstoespraak in het Engels hield. Het overgrote deel van de buitenlandse studenten in Maastricht is Duits. Je kunt de university laten weten wat je van dit provincialisme vindt.
De lof van december: Herman Finkers
De Nederlandse cabaretier Herman Finkers sprak in een (her)uitzending van een documentaire met/over hem over de verziellozing van de Nederlandse taal door het gebruik van steeds meer Engels, Hij had in het Glazen Huis naast die jongens gezeten en hij had een verzoek (het project heet Serious Request): "Vervang elk Engels woord dat je dreigt te gaan zeggen door een Duits. Dus niet The Voice of Holland , maar Die Stimme von Holland en niet Proud to be a Tukker maar Stolz das ich ein Tukker bin. Dan zie je hoe belachelijk dat is", aldus Finkers. Zwaai lof naar onze Tukse grappenmaker.
De sof van november: Nederlandse Onderwijsraad
Sof van de maand is de Nederlandse Onderwijsraad geworden. De raad kreeg van de Nederlandse overheid de vraag voorgelegd hoe de overheid, de onderwijsinstellingen en andere actoren een evenwichtig taalbeleid kunnen voeren waardoor enerzijds de ontwikkeling van Engelstalige opleidingen in goede banen wordt geleid en anderzijds de positie van het Nederlands als taal van cultuur en wetenschap gewaarborgd wordt. In het advies, 'Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs' getiteld, lijkt de raad zich vooral druk te maken over het niveau van het Engels in het hoger onderwijs. Als doekje voor het bloeden stelt de raad dat buitenlandse studenten en docenten 'substantieel' kennis moeten maken met de Nederlandse taal en cultuur. Van het terugkeren naar het Nederlands als voertaal in het onderwijs, zoals de wet voorschrijft, is in het advies van deze onraad geen sprake. Vraag eens aan de raad hoe hij toch steeds weer tot die anglowane adviezen komt
De lof van november: Linde van den Bosch
Lof gaat naar Linde van den Bosch, algemeen secretaris van de Taalunie, die in Trouw van 28 november kritische plaatste bij de ontwikkeling dat universiteiten en hogescholen steeds meer Engelstalig onderwijs geven. Een aantal leden van de sN-schrijfgroep vond het niet opportuun lof toe te kennen aan de Taaluniesecretaris, omdat je van de Nederlandse Taalunie toch mag verwachten dat die de positie van het Nederlands behartigt, maar de meerderheid besliste anders. Laat haar weten dat je het met haar eens bent.
De lof van oktober: Ger Groot
Lof ging voor oktober naar Ger Groot, hoogleraar filosofie en literatuur aan de Radboud-universiteit in Nijmegen. In Trouw van 22 oktober vroeg hij zich af hoe slim het eigenlijk is om buitenlandse studenten Engelstalig onderwijs te bieden. Volgens Ger Groot, die in Parijs studeerde, onthouden we hun zo iets heel wezenlijks: "De ontdekking van een andere cultuur en dus vrijwel altijd een andere taal." Je kunt Ger Groot bijvallen.
De sof van oktober: The best of Amsterdam 2011 Award
De sof voor oktober is The best of Amsterdam 2011 Award, die door Time Out toegekend wordt aan de leukste hotels, musea enz. De webstek is eentalig Engels. Best of Amsterdam behaalde kreeg de voorkeur boven Guy Verhofstadt, fractieleider van de liberalen, die in het Europees parlement ondanks de aanwezigheid van tolken liever Engels dan Nederlands spreekt. Stuur timeout een berichtje en vertel ze wat je daarvan vindt.
De sof van augustus: Groep T
Groep T is een hogeschool uit Leuven voert, die systematisch reclamecampagnes voert met Engelstalige slagzinnen op de bussen van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn. In april 2011 werd het volwassenenonderwijs graduaten & talen gepromoot met I am number one, en in augustus was het de beurt aan de lerarenopleiding met It's the way you teach it Groep T ziet duidelijk niet in hoe surrealistisch het is om mensen, die later in het Nederlands les zullen geven, aan te trekken met een Engelstalige slagzin. De - Nederlandstalige - gelegenheidswebstek kreeg de Engelse naam www.teachityourway.be. Groep T omschrijft zichzelf als 'een innovatieve en internationaal georiënteerde hogeschool in Leuven die actief is op het vlak van Engineering, Enterprising en Educating. Vraag ze daar bij Groep T eens of ze gek geworden zijn.
De lof van augustus: geen Lof
Helaas waren er geen kandidaten voor de MaandLof
De sof van juli: NRC Media
Het NRC Media is de sof van de maand. De uitgever van NRC Handelsblad reikt een prijs uit voor het beste goede doel of beter gezegd voor het 'goede doel met de mooiste, duidelijkste of meest indrukwekkende advertentie.'. Helaas kreeg de prijs weer een Engelse naam mee: De NRC Charity Awards. "NRC Charity Awards is een initiatief van NRC Media. Met deze awards wil NRC Media de non-profit branche ondersteunen bij het bereiken van bestaande en nieuwe donateurs, vrijwilligers en ambassadeurs. NRC Media biedt de deelnemende organisaties daarom on- en offline exposure aan in een krachtig umfeld met een groot bereik", aldus een mededeling in de krant. Die uitgever heeft zich niets aangetrokken van Henk Hofland, die in NRC van 6 november 2009 schreef: "Mijn liefste wens is dat we het woord 'uh-word' nog eens triomfantelijk begraven - nieuw Nederlands voor prijs. Je spelt: award." NRC Handelsblad, ooit de slijpsteen van de geest, tegenwoordig bang de waan van de dag te missen. Je kunt je ongenoegen hier spuien.

De lof van juli: 2 Rotterdamse kunsthotels
Twee 'kunsthotels' in Rotterdam krijgen lof omwille van de originele Nederlandstalige benaming: Kus&Sloop en het Thuispaleis. In het project Kus&Sloop kun je een kuswoning betrekken; een leegstaande woning die nog net even in gebruik wordt genomen voor zij een grootschalige transformatie ondergaat (renovatie of sloop). De weemoedige afscheidskus valt samen met een warme welkomstkus.
Kus&Sloop is een initiatief van Vestia Rotterdam Feijenoord. Hotel Thuispaleis is een initiatief van Kosmopolis
De sof van juni: Ministerie van OC&W
Het Nederlands Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) en verantwoordelijk minister Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart zijn sof van de maand. Vervangend secretaris-generaal Marjolein Jansen van OC&W ziet geen graten in het verbod van het Nederlands voor eindscripties voor de studies bedrijfskunde door de Radboud Universiteit Nijmegen. Dit is volgens haar niet strijdig met de wetgeving, die weliswaar stelt dat het onderwijs in het Nederlands moet worden verstrekt, en dat de examens in het Nederlands worden afgelegd, maar dat daarop een uitzondering mogelijk is "wanneer de specifieke aard, inrichting of de kwaliteit van de opleiding, dan wel de herkomst van de studenten noodzaakt tot het gebruik van andere talen."
De onderwijsraad, eveneens kandidaat voor de MaandSof, lanceerde het idee om aan het einde van de basisschool behalve voor taal en rekenen ook een verplichte toets voor Engels te laten afnemen. Het heeft mijn warme support, zei CDA-minister Van Bijsterveldt.
Nederlands bewindslieden zijn tegenwoordig moeilijk elektronisch benaderbaar. Je moet om haar te schrijven een e-formulier invullen en bidden en hopen dat je een reactie krijgt. Een alternatief is Rivka Staudt een berichtje te sturen met je verhaal. Staudt is verantwoordelijk voor bestuursondersteuning en advies bij OC&W.
De lof van juni: Aleid Truijens
Aleid Truijens krijgt de lof van juni voor haar pleidooi in de Volkskrant kinderen eerst fatsoenlijk Nederlands te leren alvorens ze met Engels worden lastiggevallen. Je kunt Aleid vertellen wat je daarvan vindt.
De sof van mei: Club Brugge
Het bestuur van de voetbalclub Club Brugge vond het nodig dat de spelers Engels tegen elkaar moeten praten. Hebben we in Vlaanderen de laatste franskiljons ten grave gedragen, steken de angelskiljons de kop op. Vertel bestuursvoorzitter B.Verhaeghe wat je van dit kloeke besluit vindt.
De lof van mei: Luk van der Kelen
De lof van mei is het spiegelbeeld van de sof. Luk Van der Kelen, politiek commentator van Het Laatste Nieuws, heeft over het dwaze besluit van het bestuur van Club Brugge (zie hierboven) een snedig stukje geschreven. Het e-@dres van het Laatste Nieuws is: redactie@hln.be
Sof van april: Ad van Deemen
Niet geheel onverwacht is de nummer een in de verkiezing van de Sof van april prof. Ad van Deemen van de Radboud Universiteit in Nijmegen geworden. "Eerder zijn verzoeken om scripties in het Nederlands te mogen schrijven op verkeerde gronden gehonoreerd. Sinds ik in november voorzitter van de examencommissie ben, zijn al die verzoeken afgewezen", stelt de man fier. Het Nederlands verboden als te onwetenschappelijk aan een Nederlandse universiteit. Laat de hooggeleerde heer Van Deemen weten wat je van zijn taalverbod denkt.
Lof van april: Geerten Waling
Lof gaat in april naar de enige - maar daarom niet minder verdienstelijke genomineerde: Geerten Waling, die zich in het artikel "Hoe treurig dat de elite in een tentje zichzelf bevlekt" zich erover verbaasde dat een initiatief over de kloof tussen de Nederlandse politiek en de Nederlandse kunsten koos voor de Engelse naamgeving Allegories of good and bad government. Loftuitingen kunnen naar de MaandLof-winnaar
Sof van maart: 3JS
'Dankzij' de 3JS weten we voortaan dat een Nederlandse inzending niet hetzelfde is als een Nederlandstalige inzending. De groep verkoos immers met een Engelse versie van 'Je vecht niet alleen' naar het Eurovisie Songfestival in Dusseldorf te gaan. 'We zijn groot fan van het Nederlandse lied, maar Nederlands klinkt voor mensen die de taal niet kennen heel hard. En Nederland mag niet op ons stemmen, dus we moeten er echt rekening mee houden dat ons nummer internationaal aanslaat. Het lied leent zich ervoor. Het is een vrij internationaal klinkend lied en met een Engelse tekst spreek je meer mensen aan in Europa. En ja, we gaan er toch heen voor de punten, niet voor de lol. We kunnen de boodschap dan aan meer mensen overbrengen."
Je kan de 3JS vragen wat die boodschap was.
Lof van maart: TON
De lof gaat naar Trots Op Nederland Tilburg, dat de groeiende invloed van het Engels aan de kaak stelde door bij wijze van aprilgrap voor te stellen om de gemeenteraadszittingen in Tilburg voortaan in het Engels te houden. Stuur fractievoorzitter Joost van Puijenbroek een berichtje.
Sof van februari: Writers Unlimited
Writers Unlimited is sof van de maand februari. 'Writers Unlimited is sinds november 2010 de nieuwe naam van Winternachten, het festival dat sinds 1995 in Den Haag en in het buitenland plaatsvindt. In een jaarlijks internationaal literatuurfestival in Den Haag en in tournees over de hele wereld brengt Writers Unlimited schrijvers en dichters samen. Tijdens die ontmoetingen wisselen ze - voor een publiek en onder elkaar - hun literaire werk, hun ervaringen, dromen en ideeën uit. In alle talen en toonaarden, in alle culturele verscheidenheid. De ontmoetingen zijn feesten van het woord, feesten van ontdekking en herkenning, met een open vizier voor alles wat globalisering voor de samenleving betekent.', zo meldt de verantwoordelijke op het web. Die globalisering betekent blijkbaar ook verengelsing. Vertel de organisatie hoe geslaagd je die naamsverandering vindt.
Lof van februari: Nederlands Landstaal
Lof is er in februari voor Nederlands Landstaal, de maandelijks verschijnende compilatie van vooral Vlaamse 'taalsoffen' (al heet dat daar niet zo), die systematisch worden aangeschreven door de redactie en door lezers van Landstaal.Mieke Delanghe is de drijvende kracht achter deze in Gent gehuisveste werkgroep, die een onderdeel vormt van de Vlaamse Volksbeweging (VVB).
Sof van januari: Mind the Book
Mind the Book is de sof van januari geworden. "Mind the Book wil in het brede werkveld van kunsten, literatuur en actualiteit activiteiten opzetten die tot doel hebben de prominente plaats van het boek, literatuur en debat te stimuleren in het algemene culturele discours en in de kritische maatschappelijke beschouwing in het bijzonder", lezen we in de statuten. Wel jammer dat men blindelings het Engels achterna holt. Van veel kritische ingesteldheid getuigt dit niet. De zetel van deze vereniging zonder winstoogmerk bevindt zich in de Jan Van Rijswijcklaan in Antwerpen. De ironie van het lot wil dat Jan Van Rijswijck een van de eerste Antwerpse advocaten was die het Nederlands gebruikte. In de periode dat hij schepen van onderwijs en burgemeester van Antwerpen was, werd het Nederlands overigens de eerste taal op het stadhuis. Jerry Aerts is voorzitter van vzw Mind the Book
Lof van januari: geen
Helaas waren er geen kandidaten voor de MaandLof aangemeld en gaat de eerste maand van 2011 lofloos voorbij
DE S/LOF's VAN DE MAAND IN 2010
Sof van december: Goldstein en wethouder Gehrels
De Sof van december gaat naar twee dames. Ann Goldstein, directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam, bestond het een native speaker American English te willen voor de functie van directie-assistent. De vacature verscheen 'vanzelfsprekend' enkel in het Engels. Carolien Gehrels, verantwoordelijk wethouder cultuur in Amsterdam en de tweede laureaat van de sof-prijs, zag daar geen graten in. Meld Ann Goldstein en wethouder Carolien Gehrels wat je van die kolonialistische eis vindt.

Lof van december: Reinjan Mulder
Lof is er voor Reinjan Mulder, die deze discriminatie aan de kaak stelde in het Parool en NRC Handelsblad. In dat laatste stuk schrijft hij: "Wie een dergelijke functie-eis accepteert, zoals Gehrels nu doet, begrijpt niet dat de taal binnen een cultuur veel meer is dan een middel, een voertuig. De taal van een land is de basis van zijn cultuur, en een directeur die niets van die taal begrijpt, kan beter snel een taalcursus volgen dan zich omringen met inderhaast overgevlogen landgenoten." Reinjan Mulder was literatuurredacteur bij NRC Handelsblad, (adjunct)uitgever bij Uitgeverij De Geus en Meulenhoff en is op dit moment zelfstandig publicist.
Sof van november: Dutch Tourism Expo
Dutch Tourism Expo is verkozen tot Sof van de maand november. De Vakantievakbeurs, die plaatsvindt in Utrecht op 11 januari 2011, heeft zich een nieuwe naam aangemeten: Dutch Tourism Expo. Voorheen kreeg de beurs op de Engelstalige webstek ten behoeve van de buitenlandse vakmensen de naam "Travel Trade Show Benelux" mee, maar voortaan moet iedereen het dus enkel met een Engelse naam stellen. Dutch Tourism Expo is een b2b event voor professionals waar je de juiste business partners en relaties face-to-face kan ontmoeten. Uit een onderzoek van Taalpeil, de jaarlijkse krant van de Taalunie, blijkt dat 50% van de ondervraagden van mening is dat leenwoorden je meer mogelijkheden geven om je uit te drukken. Misschien omdat we de eigen Nederlandstalige woorden niet meer kennen, aangezien die systematisch door Engelse woorden vervangen worden. 'Sommige mensen vinden dat we ons maar beter kunnen voorbereiden op een wereld die in het Engels wordt geregeerd', lezen we eveneens in Taalpeil. Als je het daarmee niet eens bent, dan kan je de organisatoren van Dutch Tourism expo eens vragen wat ze bezield.
De Vakantiebeurs voor het gewone volk, die aansluitend plaatsvindt van 12 tot en met 16 januari 2011, behoudt haar Nederlandse naam nog wel.
Lof van november: DWVDNT
De enige Lofkandidaat is niet geheel onverwacht maar daarom niet minder verdiend ook de winnaar geworden: de Taalunie, met name voor de inrichting van de webstek 'De wereld van de Nederlandse taal (DWVDNT.org). Ga eens kijken en je mag de Taalunie ook gelukwensen.
Sof van oktober: Hema
Het winkelbedrijf de Hema lijkt zich steeds meer te ontwikkelen van Nederlandse volkswinkel tot verkoper van gebakken lucht. Gebakken lucht biedt je het best aan in een andere taal. Een aantal van haar eigen huismerkproducten, vooral in haar hygiene- & cosmetica-afdeling, heeft voortaan een Engelse benaming. Zo lezen wij geen 'doucheschuim', 'douchegel', 'badschuim', 'zeepstuk', 'handzeep', en 'gezichtsmasker' meer op de verpakking, maar shower cream, cream oil shower, bath foam, soapbar, hand soap en facial mask. Er staat geen Nederlandse vertaling onder. Je moet aan de achterkant van flesje, potje of tube kijken. Daar staat het product beschreven in piepkleine lettertjes in vier talen (waaronder het Nederlands). Er is meer van die ongein. Je kunt de Hema eens via het klachtenformulier vragen wat haar bezield.
Lof van oktober: Sjoerd de Jong (NRC Handelsblad)
Sjoerd de Jong, de nieuwe ombudsman van NRC Handelsblad is de Lof van oktober geworden. In NRC Handelsblad blad brak hij de lans voor gebruik van het Nederlands in zijn krant, nadat hij overigens op zijn vingers getikt was door lezers. Zijn eerste stukje bevatte nogal wat onnodig Engels. Die Lof moet de ombudsman delen met zijn eindredacteur, die nog fermer in de leer zou zijn. De stills en e-readers zijn daarmee niet meteen uit de NRC-kolommen verdwenen, maar de wil is uitgesproken.
Lof van september: Guido Vanheeswijck
Guido Vanheeswijck is hoogleraar wijsbegeerte aan de universiteit van Leuven en van Antwerpen. In De Standaard van 30 september spreekt hij zich uit tegen de anglowaan van de Vlaamse overheid. Hij noemt in dat artikel het kiezen voor meer Engels in het hoger onderwijs een geval van vals kosmopolitisme. "In het hoger onderwijs wordt Nederlands weggeduwd. (...) Ik heb niets tegen het Engels, wel tegen de onnadenkende manier waarop het in het hoger onderwijs wordt ingevoerd." Hij heeft er geen enkel begrip voor dat voetstoots wordt aangenomen dat verengelsing van het hoger onderwijs in Vlaanderen het beste is. Laat hem weten dat hij beslist niet de enige is die daar zo over denkt.
Sof van september: MaxX Meeting Center
Het MaxX Meeting Center in Mortsel heette voorheen het Erasmushuis. De aangeefster schrijft: "In een aankondiging van een bijeenkomst las ik dit: Afspraak op 16 oktober 2010 vanaf 10.00 uur in het MaxX Meeting Center (het voormalige Erasmushuis) te Mortsel bij Antwerpen, Hendrik Kuijpersstraat 49. Ik weet niet hoe lang deze nieuwe naam al bestaat..." MaxX heeft natuurlijk een heel internationaal @dres. Zeg ze de waarheid (maar blijf beleefd).
Sof van augustus: Rijksoverheid
Het voorlichtingskanaal van Neerlands rijksoverheid Postbus 51 is de Sof van augustus geworden. Postbus 51, of eigenlijk een door dat orgaan ingehuurd bedrijf, vond het noodzakelijk voor een filmpje over zelfredzaamheid een Engelse acteur in te huren. Dat zou geloofwaardiger zijn, omdat Nederlanders geen verstand hebben van zelfredzaamheid (de Engelsen wel, natuurlijk, want die hebben de Blitzkrieg meegemaakt). Volgens mij is het ministerie van binnenlandse zaken in Nederland verantwoordelijk voor Postbus 51, maar dat heeft geen eigen webstek meer (evenmin als Postbus 51 of het ministerie van economische zaken, om maar wat te noemen). Is allemaal http://www.rijksoverheid.nl geworden. Er is op die stek een contactformulier te vinden dat, je raadt het al, is bestemd voor Postbus 51. Je kunt ook mevrouw Taal van het ministerie voor algemene zaken een berichtje sturen.
Gaat te keer, zou ik zeggen maar vergeet nr.2 Brabant niet (zie nieuwspagina) : http://www.4brabant.eu/. Zijn ze nou helemaal van de pot gepleurd daar in Brabant?
.
Lof van augustus: geen Lof
Er zijn geen kandidaten aangedragen voor de Lof van de maand augustus en dus is er deze maand ook geen Lof te loven. Blijf zoeken naar kandidaten. Loven is lastiger dan laken, blijkt steeds maar weer.
Sof van juli: Pascal Smet
De Sof van de maand juli is Pascal (en niet Paul) Smet geworden (9 van de 18 uitgebrachte stemmen). Smet, onderwijsminister in Vlaanderen, heeft het voor elkaar gekregen dat er nu een voorstel ligt om de mogelijkheden aan de Vlaamse universiteiten Engels te gebruiken aanzienlijk te verruimen. Volgens De Standaard is het nu mogelijk dat, net als in Nederland, ook de meesterstudies geheel in het Engels zijn, overigens met die inperking dat er dan minimaal ook een Nederlandstalige pendant moet zijn. Dit voorstel moet overigens eerst nog goedgekeurd worden door het Vlaamse parlement, dus alle reden je stem te laten horen: Schrijf hem wat je van het voorstel vindt: kabinet.smet@vlaanderen.be.
Lof van juli: Henk Hofland
Henk Hofland is met grote voorsprong (14 stemmen) Lof van de maand juli geworden voor zijn stukje in NRC Handelsblad. "Ongeveer een half jaar geleden las ik in De Telegraaf een brief van een lezer met wie ik het gloeiend eens ben. Overal zien we die oranje postautootjes rijden, schreef hij ongeveer. Daar staat op: TNT. Dat spreken we uit als tie-en-tie. Waarom? Spreek je moerstaal. Tee-en-tee!" Prijzen kennen we al een jaar of tien niet meer, het zijn uhworts geworden. Henk Hofland trekt in een stukje voor NRC Handelsblad van 9 juli 2010 van leer tegen de anglowaan. Ik heb geen direct @dres, maar dit voldoet (hoop ik)
Lof van de maand juni: Omroep Tros
De Tros is tegenwoordig verantwoordelijk voor de Nederlandse inzending voor het Eurozangfestival. Ik ben daar geen aanhanger van, maar de Tros vindt dat de Nederlandse inzending Nederlands dient te zingen. Dit jaar ging ene Siene met een lied van vader Abraham, wie kent hem niet?, grandioos af, maar ondanks dat magere resultaat zal ook de volgende bijdrage in het Nederlands zijn, zo heeft de Tros beloofd. Verdient lof
Sof van de maand juni: KLM
Met vlag en wimpel is KLM de Sof van de maand juni geworden. De Nederlandse luchttrots de KLM heeft besloten de veiligheidsinstructies voor zijn passagiers niet langer in het Nederlands te geven, maar alleen in het Engels. Volgens de KLM is het Engels toch de taal van de luchtvaart en als mensen daar problemen mee hebben, dan moeten ze dat maar melden. Het bericht in AD hierover zou volgens sommigen door KLM worden tegengesproken, maar een doorgewinterde KLM-reiziger meldde dat het verhaal wel degelijk klopt. Ook de informatie over de vreselijke aswolk was op de Nederlandstalige KLM-stek louter in het Engels. Tijd om de Klem mores te leren: Peter Hartman is sedert vorig jaar algemeen directeur. Dat is het @dres van de persafdeling. Je kunt ook p.hartman@klm.com proberen.
Hartman laat in een brief weten dat het allemaal op een misverstand moet berusten en dat de KLM het Nederlands geenszins overboord heeft gezet. Nader onderzoek is gaande.
Lof van de maand mei: Ewout Irrgang
Ewout Irrgang is de Lof van de mei geworden. Ewout staat 6de op de SP-lijst en is dus weer als Kamerlid gekozen. Hij zou in debat gaan met Allard Bruinshoofd (belangrijke man van de Rabobank) in een zaal van het concertgebouw in Amsterdam. De aangever meldt op gezag van de VPRO- gids: "Toen Ewout bemerkte dat het debat in het Engels zou worden gevoerd (omdat er ook wat buitenlandse studenten aanwezig zouden zijn) heeft hij afgezegd. Hij was al ter plekke in de foyer. Hij zei o.a. dat hij zich had moeten voorbereiden (spreekt Engels en heeft zelfs het parlement in Londen toegesproken) en dat hij een Nederlandse parlementariër is, bij een debat in Nederland met Nederlanders en voor een gehoor met merendeels Nederlanders." Dizz izz Nezzerlent, men!
Zijn @dres is . Feliciteer hem.
Sof van de maand mei: Bestuur Universiteit Leiden
Het bestuur van de universiteit van Leiden (rector en CvB) is met zijn 'nieuwe-Latijn-onzin' de Sof van mei geworden. De Leidse universiteit heeft besloten de gezel- en meesterbul niet langer in het Latijn, maar in het Engels en Nederlands uit te geven. Dat is nog tot daar aan toe, maar de wijziging is volgens rector > Paul van der Heijden onvermijdelijk omdat Engels het nieuwe Latijn is. Alleen in Nederland dan, domme rector. De meeste andere landen, buiten de angelsaksische wereld, praten hun eigen academische taal. Stuur de rector eens een berichtje en vraag hem of hij vindt dat een door de Nederlandse belastingbetaler betaalde instelling geen schatplicht heeft tegenover de landstaal. Je kunt hem ook vragen waarom Nederlandse universiteiten zo gretig op het 'nieuwe Latijn' overstappen en dat Nederland daar in Europa vrij uniek in is.
De lof van april: J.P. Geelen
Jean-Pierre Geelen, de tv-recensent van de Volkskrant, is de lof van april geworden. Geelen schreef op Koninginnedag (30 april) een stukje over het ongebreidelde gebruik van het Engels in de reclame. "Ik ben geen schoolfrik noch een taalpurist, maar ik begrijp het niet. De grote vraag blijft toch: What's next? Nenpresso natuurlijk - What else." Feliciteer hem niet te hard, want hij kan (net als Martine Tanghe) daar wat kopschuw van worden.
De sof van april: Jong VLD
Jong VLD is de Sof van de maand april geworden. De jonge liberalen in Vlaanderen lijken ook bevangen door de anglowaan. Net heeft hun moederpartij het zoveelste kabinet Leterme opgeblazen (of was het pas het tweede?) of de jonge Vlaamse liberalen stellen voor het Engels in Vlaanderen toe te laten als beleidstaal. De overheid zou met de burgers ook in het Engels moeten kunnen communiceren. Jong VLD wil ook dat in bedrijven Engels als voertaal mag worden gebruikt. Daar kan Pechtold nog een puntje aan zuigen... Je kunt de jongens van Stavoorengels eens vragen wat hen bezield.
De sof van maart: Alexander Pechtold
De Nederlandse parlementariër Alexander Pechtold/D66 is de sof van maart geworden. Pechtold gooit al zijn wapens in de strijd het Nederlands bij het oud vuil te krijgen. Onlangs pleitte hij er voor dat alle kinderen als kleuter al in contact moeten worden gebracht met de Engelse taal. Niemand kan eigenlijk zonder Engels, vindt de D66-voorman: "Denk bijvoorbeeld aan een automonteur. Die moet de handleidingen in het Engels bestuderen en volgt de nieuwste ontwikkelingen in zijn vak op internet eveneens in het Engels." D66 lijkt bevangen door de gedachte dat Engels de tweede (voer)taal in Nederland moet worden. Vorig jaar pleitte zijn Amsterdamse partijgenoot Jan Paternotte al voor een tweetalige hoofdstad. Vraag Pechtold eens vanwaar die ijver voor een vreemde taal. Het lijkt zo'n keurige man.
De lof van maart: Martine Tanghe
Martine Tanghe is de lof van maart geworden. Martine was niet verantwoordelijk voor een daad van grote onverzettelijkheid, maar de nieuwslezeres van de VRT liet duidelijk haar verbazing blijken over de Engelse naam van een Vlaamse door de overheid gesubsidiëerde organisatie: Flanders Synergy. Martine Tanghe, ooit begonnen als leraar Nederlands voor buitenlanders, is wel meer geprezen om haar 'prudente' bejegening van het, ons Nederlands. Meld het goede nieuws aan haar via nieuws@vrt.be
Lof van februari: Marnixring
De Marnixring is vrij ruim voor NL-TERM de LOF van februari geworden. De organisatie heeft stelling genomen bij de taalcommissie over de, ook, uiterlijke verengelsing van de Provinciale Hogeschool Limburg in Hasselt. De ring die verantwoordelijk is voor de zaak (Limburg-Herkenrode) is te bereiken via: Limburg.herkenrode@marnixring.org
.
Sof van februari: Paul Witteman
Paul Witteman is zeer ruim de Sof van februari geworden. Meneer Witteman is presentator van het programma Pauw&Witteman op de Nederlandse tv. In de aanloop naar de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen had hij een gesprek met meneer Van Geel (CDA) en meneer Pechtold (D66). De heer Witteman vroeg de heer Van Geel waarom het CDA het Nederlands weer terug wilde hebben op de borden op Schiphol. Hij noemde dat een provinciale houding. Verschillende mensen gaven aan dat Witteman in de P&W-uitzending van vrijdag 26 februari de advocaat van de duivel zou hebben gespeeld. Dat is niet geheel onmogelijk, maar die hypothese lijkt toch weinig kans te maken. De stichting Nederlands heeft vlak na de uitzending P&W een berichtje gestuurd, maar daar geen enkel antwoord op gehad (zelfs geen bevestiging van ontvangst). Je kunt het hem vragen via het contactformulier van het programma.
Sof van januari
Restaurant Witteveen/Amsterdam. Mensen die bij dit Amsterdamse eethuis willen reserveren krijgen een Engelstalig bandje te horen. Witteveen vindt dat normaal en is niet van plan er ook Nederlands op te zetten zo liet het restaurant in een eerste reactie weten. Later liet het hoofdkantoor van de restaurantketen waartoe Witteveen behoort er wat aan zal doen. De Sof is voorlopig binnen. Wordt vervolgd.
Lof van januari
Tom Egbers, presentator van Studio Sport is de Lof van de maand januari geworden. Een van de medeschrijvers van de sN-schrijfgroep schreef: "De LOF wil ik nu eindelijk eens toekennen aan Studio Sport-presentator Tom Egbers. Sinds jaar en dag heeft hij het over 'weekeinde' ipv weekend en houdt dit, tegen de stroom in, gewoon vol tijdens alle uitzendingen. En wat dacht je van zijn gebruik van het woord Heraclieden voor 'heraclesspelers'. Gewoonweg prachtig. Tot slot besluit ik met zijn mooie afsluiting: 'wellicht tot morgen, hoe dan ook een goeie avond'." Ik heb van Egbers geen persoonlijk @dres, maar dit algemene @dres werkt ieg: publieksreacties@nos.nl.
AH/Euroshopper de Sof, Lof voor de VU
1 februari 2010 - De Vrije Universiteit is door bezoekers van de webstek van de stichting Nederlands uitgeroepen tot winnaar van de Lofprijs der Nederlandse taal 2009. De VU uit Amsterdam constateerde bij haar studenten een gebrekkige kennis van de Nederlandse taal en achtte het nodig de eerstejaars aan een taaltoets te onderwerpen. Het is een wat dubieuze lof, omdat de Amsterdamse universiteit daarmee eigenlijk zegt dat de middelbare scholen en misschien ook wel basisscholen in Nederland falen in hun opdracht hun leerlingen behoorlijk Nederlands bij te brengen. De prijs zal op 23 april worden overhandigd aan de rector-magnificus van de VU. AH-directeur Boer heeft laten weten de prijs niet ontvangst te zullen nemen, inmiddels is dat een traditie aan het worden.
De VU won de prijs vóór de universiteit van Gent, die genomineerd was omdat deze Vlaamse universiteit, in afwijking van de meeste Nederlandse universiteiten, nadrukkelijk streeft naar een versterking van het Nederlands als taal van de universiteit. Gent beroept zich daarbij op het zogeheten Bologna-akkoord (voor Nederlandse universiteiten is die overeenkomst tussen 30 Europese onderwijsministers uit 1999 om het Europese tertiaire onderwijs te stroomlijnen juist een alibi om hun curriculae drastisch te verengelsen). Op de derde plaats eindigde het initiatief van 14 Nederlandse hoogleraren om er bij onderwijsminister Plasterk op aan te dringen het Nederlands aan de Nederlandse universiteiten weer zijn (wettelijke) rechtmatige eerste plaats te geven.
De bezoekers van de webstek van de stichting Nederlands konden kiezen uit elf kandidaten die in de loop van 2009 door de schrijfgroep van sN waren uitverkozen tot Lof van de maand. In het eerste jaar dat de prijs werd uitgereikt (2004) was die voor de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het vorig jaar ging de Lofprijs naar Linda van den Bergh. Eerdere winnaars waren Thomas von der Dunk, Gerrit Komrij en de ChristenUnie.
EuroShopperDe Sofprijs der Nederlandse taal 2009 gaat naar Albert Heijn/Euroshopper. Albert Heijn werd in november 2009 de Sof van de maand vanwege zijn nieuwe verpakking van het goedkope merk EuroShopper. Engels komt groot op de verpakking, het Nederlands staat er voortaan alleen nog maar in priegellettertjes op. Microsoft, met zijn ver doorgevoerde verengelsing in de klantbehandeling, werd tweede en Etienne Schouppe, de Belgische staatssecretaris die de Hop&Shop-dag bedacht, werd derde. De bezoekers van de webstek van de stichting Nederlands konden kiezen uit twaalf kandidaten die in de loop van 2009 door de schrijfgroep van sN waren uitverkozen tot Sof van de maand.
Het vorig jaar ging de Sofprijs naar de Nederlandse minister Plasterk, vanwege zijn weigering de taalclausule in de wet op het hoger en wetenschappelijk onderwijs te handhaven, die stelt dat Nederlands de voertaal is aan de Nederlandse universiteiten. Plasterk liet weten dat hij de prijs niet in ontvangst wilde nemen. Ook de Sofprijswinnaar van 2007, minister-president Jan-Peter Balkenende, bedankte voor de Sofprijs. Eerdere winnaars van de Sofprijs der Nederlandse taal waren, onder meer, het ministerie van economische zaken, Karla Peijs en Neelie Kroes. Ook de laatste twee weigerden de prijs in ontvangst te nemen. Minister Van der Hoeven nam, als vertegenwoordiger van het ministerie van economische zaken, de Sofprijs 2006 wél in ontvangst. De Sofprijs is door sN nadrukkelijk bedoeld als aanmoedigingsprijs: Let op uw taal.
De Lof- en de Sofprijs worden jaarlijks uitgereikt aan een organisatie of persoon in Nederland of Vlaanderen die zich het jaar eraan voorafgaand het verdienstelijkst heeft gemaakt voor de Nederlandse taal respectievelijk aan de persoon of organisatie die, bewust of onbewust, de Nederlandse taal ernstig te kort heeft gedaan. De plastieken van Puk de Hondt, die verbonden zijn aan de prijs, zullen aan de winnaars persoonlijk worden overhandigd.

DE S/LOF's VAN DE MAAND IN 2009
Lof van december
De lof van december en laatste kandidaat voor de Lofprijs der Nederlandse taal 2009 is de Volkskrant geworden. De aangever schreef: "Af en toe turf ik het Volkskrant-Engels. Het is er nog altijd, maar het schijnt minder te zijn geworden. Zo stond er in een artikel over de aanval op Berlusconi een paar keer 'lijfwacht(en)' en geen enkele keer bodyguards. In dezelfde uitgave was er in een onderschrift sprake van een 'filmbeeld' en niet zoals voorheen vaak een 'still'. Er lijkt toch wat te veranderen ..." Overigens was nog niet te merken dat de Volkskrant voor heel zijn redactie het boekje 'Funshoppen...' heeft aangeschaft. Vraag adjunct-hoofdredacteur, verantwoordelijk voor de eindredactie, Corine de Vries of Anneke Teunissen (verantwoordelijk voor het Volkskrant-stijlboek) daar eens naar en moedig ze aan door te gaan op de ingeslagen weg. Volkskrantombudsman Thom Meens (ombudsman@volkskrant.nl) vindt het vast ook leuk om te horen dat de Volkskrant de, voorzichtige, Lof van de maand december is geworden.
Sof van december
Het Meertens-instituut leek aanvankelijk de sof van december te worden, maar aan het eind van de telling bleef staatssecretaris Etienne Schouppe de mannen van prof.Grijp fier voor. De Trein-Tram-Bus-dag is in Belgie vervangen door de Hop & Shop-dag, die op 12 december 2009 voor de eerste keer plaatsvindt. De nadruk ligt op het ontlasten van het drukke autoverkeer tijdens de eindejaarsinkopen. Volgens de verantwoordelijke staatssecretaris van Mobiliteit, Etienne Schouppe (CD&V), was de Trein-Tram-Bus-dag de laatste jaren minder succesvol en dus geven we die dag een andere anglowane naam. Een boe voor Etienne.
Sof van november
Met grote afstand is Euroshopper/Albert Heijn de SOF van de maand november geworden. "Het Euro Shopper-merk van Albert Heijn krijgt een nieuw ontwerp. Opvallend is dat daarop het product in het Engels wordt benoemd.Frozen Peas, Orange en Dutch Spices Cookies, de AH-klant die zoekt naar de goedkoopste diepvriesdoperwten, sinas of speculaas zal er even aan moeten wennen. De Engelse namen zijn een gevolg van de nieuwe internationale Euro Shopper-verpakking die Albert Heijn-directeur Dick Boer maandag presenteerde." Dat meldde het blad Distrifood. Het Nederlands staat er overigens nog wel op volgens Distrifood, maar alleen leesbaar voor mensen die er met hun neus bovenop gaan staan of een verrekijker hebben. Dus AH voldoet daarmee, mondjesmaat, aan de wetgeving die een Nederlands opschrift vereist, maar de nieuwe verpakking is natuurlijk een belediging van de Nederlandse klanten van de Zaanse grootgrutter. Vraag AH via contactformulier wat hem bezielt.
Lof van november
Minister Van der Laan is onbedreigd LOF van november geworden. De Nederlandse minister Van der Laan is kandidaat omdat hij zijn landgenoten er op gewezen heeft dat ze hun taal dienen te gebruiken tegen buitenlanders. Of hij ook westerse allochtonen bedoelt weet ik niet. "Zo gauw ze merken dat hun gesprekspartner geen goed Nederlands spreekt, hebben Nederlanders de neiging hun taalgebruik aan te passen aan de ander", zei de minister. "Goed bedoeld, maar zo leert de ander niks. Moedig de ander aan, help 'm, maar blijf je eigen taal spreken. In andere landen doen ze dat ook en dat prikkelt de buitenlandse inwoner zo snel mogelijk de taal te leren." Zie verder de eigen VROM-pagina's. Je mag hem complimenteren, maar hem ook vragen wat hij daar in de praktijk mee gaat doen. Een tikje hinderlijk is dat het openbare @dres van minister Van der Laan een postbus 51-@adres is. Ik houd me aanbevolen voor een beter @dres.
Lof van oktober
Ellen ten Damme is de lof van oktober geworden. Zangeres Ten Damme stak in een al weer ouder vraaggesprek in de Volkskrant over haar nieuwe Nederlandstalige programma de loftrompet over het Nederlands als zangtaal. Ze zei (Volkskrant 12 maart 2009): "Ik heb altijd gedacht: dat is iets voor als ik de 60 voorbij ben. Nederlands was saai, suf, lelijk zelfs. Alleen Hans Dorrestijn, Boudewijn de Groot, Adèle Bloemendaal, Spinvis; die vond ik wel oké. Het moest Engels zijn, het moest rocken, het moest in bandjes.(...) Ik doe nu waar ik voor ben opgeleid. Zingen in het Nederlands is zo direct, zo persoonlijk. Engels zinkt meer weg in de muziek. Na die try-outs kreeg ik brieven. Een meisje schreef dat ze nu echt had besloten alleen te gaan wonen. Je bent kwetsbaarder. Ja dat is eng, maar ik durf het wel." Ellen ten Damme kun je bereiken via het gastenboek op haar webstek (met wat onnodig Engels): http://www.ellentendamme.nl/index.php?paginaid=14
Sof van oktober
De publieke omroep in Nederland doet flink zijn best om winnaar van de Sofprijs te worden. Vorige maand was radio 2 de MaandSof. In oktober was het Radio 4. Deze zender was genomineerd vanwege zijn vele onnodige Engels, onvertaalde gesprekjes in het Engels en meer anglowaan. Radio 4 is wat lastig aanspreekbaar, maar je zou je, bij voorkeur, gefundeerde klacht over het onnodige Engels op die zender kunnen neerleggen in het klachtenformulier van deze zender. Ik hoor graag de reacties
Sof van september
Radio 2is de sof van september geworden met die armetierige naam voor het 'nieuwe' zaterdagavondprogramma. De zaterdag op de Nederlandse radio 2 was dringend aan vernieuwing toe, vond de netcoordinator.En nu is er dan...tadadaaaa...The best of 2night; het voorprogramma van de uitgaansavond. Met van die wezenloze rijtjes The best of dit en The best of dat. Of de KRO er nou verantwoordelijk is of die maffe zenderfrustrator (schreef een meeschrijver)